Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/06/2018

WTCB Home

Publicaties WTCB-Tijdschriften

De rekenmetode van Glaser. (Speciaal nr)

Download

De rekenmetode van Glaser. (Speciaal nr)

Voorstelling van de methode Glaser in het kader van de huidige kennis, met verklaring van de wijze waarop ze moet worden gebruikt en hoe de resultaten van deze berekening moeten worden geëvalueerd. Basishypothesen, rekenmethode in stationaire grensvoorwaarden, grenstoestand ten gevolge van inwendige condensatie, stationaire periodische grensvoorwaarden : klimaat en hygrische inertie, toepassing van de methode voor de evaluatie van de droging,grenzen van de methode, enkele toepassingen gevolgd door commentaar.

  1. Publicaties
  2. WTCB-Tijdschriften
  3. De rekenmetode van Glaser.