Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Seizoenrendement van een stookketel met of zonder recuperatie op de rookgassen

Seizoenrendement van een stookketel met of zonder recuperatie op de rookgassen

Studie verricht door het WTCB die is uitgemond in het voorstellen van een meetmethode van het seizoensrendement van een ketel; rendement dat rekening houdt niet enkel met het nominale rendement van de ketel, maar ook met de verliezen bij stilstand en van de relatieve werkingsduur van de brander ten overstaan van de duur van de beschouwde periode. Resultaten van de verrichte metingen in het laboratorium Uitrusting van het WTCB, op enkele ketels al dan niet uitgerust met een recuperator op de rookgassen.