Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
Technische voorlichtingen

Verticale buitenbekledingen van dunne natuursteenplaten (gedeeltelijk vervangen door TV 228 voor wat de proefmethoden en vorstbestendigheidscriteria aangaat)

Download

Verticale buitenbekledingen van dunne natuursteenplaten (gedeeltelijk vervangen door TV 228 voor wat de proefmethoden en vorstbestendigheidscriteria aangaat)

Deze Technische voorlichting is een aanvulling op de TV 56. De onderhavige TV bevat algemene begrippen omtrent werkingen en krachtwerkingen op de bekleding, de proefmethoden ter bepaling van de fysische en mechanische karakteristieken van de natuursteenmaterialen, de fysische karakteristieken van natuursteenmaterialen die in geringe dikte kunnen worden gebruikt, aanbevelingen betreffende de verankering van de platen in de ondergrond met verluchte spouw.