Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Lawaai en trillingen veroorzaakt door het dynamiteren van gewapend-betonsilo's

Download

Lawaai en trillingen veroorzaakt door het dynamiteren van gewapend-betonsilo's

Voorstelling van de resultaten van metingen verricht in situ ter gelegenheid van vijf dynamiteringen van graansilo's. Op basis van deze resultaten, werd gepoogd de correlaties te bepalen tussen de gebruikte hoeveelheid springstof, het geluidsniveau, de amplitude van de trillingen en de afstand van de ontstekingsplaats, teneinde een gevaarzone te kunnen afbakenen.