Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Recyclage van het puin van een verwoeste stad

Recyclage van het puin van een verwoeste stad

Schade veroorzaakt door de aardbeving van 10 oktober 1980 in EL Asnam in Algerije, hoeveelheid en typen van materialen gebruikt in de verschillende constructies voor de aardbeving, evaluatie van het puin (van het slopen). Beschrijving van de pilootoperatie voor het recycleren van puin (studie uitgevoerd door het WTCB) : keuze van de plaats, gebruikte materialen, keuze van de te recycleren materialen, breken van het puin, gerecycleerde betonblokken,hun samenstelling en resultaten van mechanische proeven.