Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
Technische voorlichtingen

Leidraad voor de goede uitvoering van soepele vloerbedekkingen (gedeeltelijk vervangen door TV 241)

Download

Leidraad voor de goede uitvoering van soepele vloerbedekkingen (gedeeltelijk vervangen door TV 241)

Na een bondige beschrijving van de diverse ondergronden, een herinnering van de bijzondere punten waaraan van in de ontwerpfase van een gebouw aandacht moet worden besteed, en een beschrijving van de verwerkte materialen, worden in deze Leidraad de diverse plaatsingsbewerkingen uiteengezet: onderzoek en voorbereiding van de ondergrond,plaatsing van de vloerbedekking. Met het oog op praktische informatieverlening, is het geheel van deze regels aangevuld met hoofdstukken gewijd aan het onderhoud, de classificaties, de brandreglementering en normen van het vak.