Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

18/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. Resultaten zoekopdracht

Publicaties
WTCB-Tijdschriften

Terugwinning van sulfogips voor de bouwnijverheid

Terugwinning van sulfogips voor de bouwnijverheid

Het WTCB heeft een studie uitgevoerd omtrent de valorisatiemogelijkheden in de bouwsector van restsulfietslib (sulfogips) bekomen tijdens de absorptie van zwaveldioxide door kalk. Na een bondig overzicht van de bestaande valorisatiemogelijkheden, geeft dit artikel de voornaamste resultaten van het door het WTCB uitgevoerde onderzoek, waaruit blijkt dat sulfogips zou kunnen worden gebruikt voor de productie van bouwmaterialen, inzonderheid wanneer het wordt gecombineerd met gebroken slakken en vliegas.