Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Luchtdichtheid van gebouwen : van belang voor alle aannemers !

Verschenen : september 2011


De gewestelijke EPB-regelgevingen (energieprestaties van gebouwen) brengen het luchtdichtheidsniveau van de gebouwen in rekening aan de hand van het E-peil (peil van primair energieverbruik). Een goede luchtdichtheid kan de energieprestatie van een gebouw aanzienlijk verbeteren. De verstrenging van de E-peileisen zal op termijn aanleiding geven tot de oplegging van luchtdichtheidscriteria voor de gebouwschil. Het gaat hier overigens om één van de basisvereisten om te komen tot een zogenoemd 'passief' gebouw.
Naast het puur reglementaire aspect en de energiebesparingen die ermee gepaard gaan, laat een goede luchtdichtheid tevens toe om eventuele condensatieproblemen te vermijden en het thermische en akoestische comfort binnenin het gebouw fors te verbeteren.

Spijtig genoeg leeft een groot aantal vaklui nog steeds in de veronderstelling dat er voor een goede luchtdichtheid niets anders nodig is dan het opleggen van een eindeis in de contractuele documenten, wat uiteraard te simplistisch is. Om luchtdicht te kunnen bouwen zijn er immers een aantal grondige wijzigingen nodig op het gebied van het ontwerp, de coördinatie en de uitvoering van de werken. Elke vakman dient hiertoe zijn steentje bij te dragen, mede door ervoor te zorgen dat hij de maatregelen die getroffen werden door zijn voorgangers niet tenietdoet. Nagenoeg alle vaklieden die achtereenvolgens op de bouwplaats interveniëren, spelen dus – al dan niet rechtstreeks – een rol bij het uiteindelijk behaalde luchtdichtheidsniveau.

Het is eveneens van groot belang dat de aspecten 'luchtdichtheid van de gebouwschil', 'thermische isolatie' en 'hygiënische ventilatie' niet van elkaar losgekoppeld worden. Terwijl het dankzij een goede luchtdichtheid mogelijk is om de verliezen die gepaard gaan met een ongecontroleerde ventilatie te beperken, heeft een hygiënische ventilatie tot doel om in een gegeven ruimte en op een specifiek moment een welbepaalde hoeveelheid verse lucht aan te voeren teneinde een goede binnenluchtkwaliteit te waarborgen. Het is dus zeker niet de bedoeling om de bewoners op te sluiten in een bokaal ...

De hierna volgende film werd gerealiseerd in samenwerking met diverse actoren uit de sector en met de steun van Innoviris (het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie) en heeft tot doel om de bouwprofessioneel voor te bereiden op de veranderingen die hem te wachten staan. Om de vruchten van deze werkzaamheden op een zo groot mogelijke schaal te kunnen verspreiden, heeft het WTCB beslist om dit meer dan 13 minuten durende filmpje gratis downloadbaar te maken. Het bestand kan opgeslagen worden op uw harde schijf of op een andere drager door op de rechtermuisknop te drukken en de functie 'save target as …' te selecteren (in de Engelse versie van uw browser). Het filmpje staat eveneens ter beschikking via 'HD-streaming'.

Nuttige documenten

1. Bureau voor Normalisatie

NBN EN 13829 Thermische eigenschappen van gebouwen. Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen. Overdrukmethode (ISO 9972:1996, gewijzigd). Brussel, NBN, 2001.

2. Caillou S.

De meting van de luchtdichtheid : van belang voor iedereen ! Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, WTCB-Dossiers, nr. 2/2009, Katern nr. 14, 2009.

3. Delmotte C.

Luchtdichtheidsmeting van gebouwen volgens de norm NBN EN 13829 : enkele toelichtingen. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, WTCB-Dossiers, nr. 1/2007, Katern nr. 6, 2007.

4. Delmotte C.

Luchtdichtheid van gebouwen. Een casestudy. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, WTCB-Dossiers, nr. 1/2007, Katern nr. 5, 2007.

5. Dobbels F.

Luchtdicht bouwen : uitvoeringstechnieken voor lichte constructies. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, WTCB-Dossiers, nr. 3/2007, Katern nr. 9, 2007.

6. Van den Bossche P.

Een goede ventilatie vereist een goede samenwerking. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, WTCB-Dossiers, nr. 2/2008, Katern nr. 4, 2008.

7. Van den Bossche P., Prieus S. en Cootjans P.

Ventilatiegids. Stappenplan voor comfortabel en energiezuinig ventileren. Brussel, Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, WTCB-Monografie, nr. 25, 2007.


L. Lassoie, ing., afdelingshoofd, afdeling 'Interface en Consultancy', WTCB
De film werd gerealiseerd door O. Gerin, J. Peys en L. Calberg, WTCB
  1. Publicaties
  2. Infofiches
  3. Luchtdichtheid van gebouwen : van belang voor alle aannemers !