Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 9 (1-2006)
  4. Vrijwillige initiatieven op het vlak van energie

Vrijwillige initiatieven op het vlak van energie 2006/01.02

In het verlengde van de reglementaire context, die voor iedereen verplicht is, worden er in de drie Gewesten van ons land een aantal vrijwillige initiatieven ontwikkeld, en dit zowel voor nieuwe als voor bestaande gebouwen. Deze vormen een aanvulling op de reglementeringen en gaan soms zelfs een stap verder.

De voorbije jaren zijn er verschillende initiatieven voor nieuwe gebouwen op punt gesteld. In het Waalse Gewest loopt de actie Construire avec l'énergie (Energiebewust bouwen) reeds vooruit op de toekomstige thermische reglementeringen, door vanaf heden te beantwoorden aan de basisvoorwaarden voor een energiezuinige woning met een groter comfort.

Daarnaast kennen ook de passiefhuizen een groeiend succes. Door de warmteverliezen van het gebouw tot een minimum te beperken, is het immers mogelijk het actieve verwarmingssysteem zo goed als volledig achterwege te laten, terwijl het binnenklimaat toch aangenaam blijft. Het energieverbruik van dergelijke woningen is minstens vier keer lager dan dat van de meeste recente Belgische woningen.

Bepaalde vrijwillige acties zijn specifiek toegespitst op bestaande gebouwen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Energieadviesprocedure (EAP) in de drie Gewesten van ons land, die ter sprake kwam in een vorig artikel. Het doel van de EAP ligt in de uitvoering van een energetische audit op bestaande eengezinswoningen op vrijwillige basis. De toepassing ervan gaat gepaard met een systeem van premies en subsidies (federale belastingsvermindering, gewestelijke premies, …).

De Gewesten hebben bovendien erkenningsmechanismen ingesteld voor energie-experten die de EAP kunnen toepassen, de huidige hulpmiddelen gebruiken en de geïnteresseerden laten genieten van de fiscale voordelen die eraan verbonden zijn. In dit kader worden bovendien zowel in het Vlaamse als in het Waalse Gewest opleidingen georganiseerd.

Tenslotte bestaan er tal van mogelijkheden die particulieren en bedrijven moeten toelaten een beroep te doen op premies en subsidies ter verbetering van de energetische efficiëntie van hun gebouwen. Deze zijn zowel van toepassing op federaal niveau, via belastingsverminderingen, als op het vlak van de Gewesten, de provincies, de gemeenten of de energieleveranciers.
X. Loncour, ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling 'Bouwfysica en Binnenklimaat'
 
belgie, bestaand gebouw, deskundige, energiebesparing, energiedrager, epb, financiele hulp, nieuw gebouw, regionaal vlak, renovatie, strategie