Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/07/2018

WTCB Home

Bestaande gebouwen : de grote uitdaging 2006/01.01

De nieuwe thermische reglementeringen hebben vooral betrekking op nieuwe gebouwen en op bestaande gebouwen die een grondige renovatie ondergaan. Er gaapt echter een juridische leemte voor bestaande constructies die niet gerenoveerd worden, maar die wel de overgrote meerderheid van het Belgische woningenpark uitmaken.

België telt zo'n 4,25 miljoen gebouwen, waarvan 3,46 miljoen - wat neerkomt op 81 % van het bestaande patrimonium - bestemd zijn voor bewoning. De woningsector is op zich verantwoordelijk voor ± 30 % van de uitstoot van broeikasgassen in ons land en vertegenwoordigt een aanzienlijk potentieel op het vlak van energiebesparingen.

Om en bij de 62 % van de woongebouwen werden opgetrokken vóór 1970. Dit betekent dat ze op het ogenblik van de constructie doorgaans niet voorzien werden van thermische isolatie.

Renovatie : een bron van werkgelegenheid voor de bouwsector.

Bestaande gebouwen vertonen enkele specifieke problemen, zowel op het gebied van de reglementering als wat de rekenmethode betreft, waardoor het niet mogelijk is ze op dezelfde manier te behandelen als nieuwe gebouwen (bijvoorbeeld gebrekkige kennis over de exacte gegevens van het gebouw).

Het WTCB is zich terdege bewust van deze problematiek en verleent zijn medewerking aan tal van gerichte acties omtrent dit type gebouwen (o.a. de Europese onderzoeksprojecten ENPER EXIST en IMPACT).

Een algemene renovatie van het bestaande patrimonium zou kunnen leiden tot een vermindering van de energiefactuur, tot de verhoging van het comfort en bovendien tot een toename van de werkgelegenheid in de bouwsector. Zo zou de invoering van een ambitieus programma voor de thermische isolatie van het volledige Belgische woningenpark zo'n 30.000 arbeidsplaatsen op tien jaar tijd kunnen creëren.
X. Loncour, ir., adjunct-afdelingshoofd, afdeling 'Bouwfysica en Binnenklimaat'
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 9 (1-2006)
  4. Bestaande gebouwen : de grote uitdaging