Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 8 (4-2005)
  4. Opgelegde belastingen in gebouwen volgens Eurocode 1

Nuttige informatie

Er bestaat een samenvattende fiche omtrent de dimensionering van houtconstructies: fiche EN 1991-1-1.

Op de pagina ‘Fiches Eurocodes’ op de website van de Normen-Antenne Constructieve Eurocodes zijn er nog andere fiches beschikbaar.

Opgelegde belastingen in gebouwen volgens Eurocode 1 2005/04.09

Vanaf 1 januari 2006 zal het eerste deel van Eurocode 1, dat onder meer de opgelegde belastingen in gebouwen behandelt, de plaats innemen van de Belgische normen hieromtrent. In dit artikel gaan we dieper in op de wijze waarop de opgelegde belastingen in Eurocode 1 gedefinieerd, voorgesteld en in rekening gebracht worden. Daarnaast beschrijft het hoe deze geassocieerd worden met de gebruiksklassen voor gebouwen.

1. Inleiding

De term 'Eurocodes' doelt op de Europese normen voor het ontwerp en de dimensionering van bouwwerken, om te voldoen aan de stabiliteitseisen en bepaalde eisen met betrekking tot de gebruiksveiligheid, opgenomen in de Bouwproductenrichtlijn.

Door het verschijnen van de Nationale Bijlagen (ANB) kunnen de gepubliceerde definitieve normen (NBN EN 199x) daadwerkelijk toegepast worden.

De NBN EN 1991-1-1 en zijn Nationale Bijlage, gepubliceerd onder de aanduiding NBN EN 1991-1-1-ANB, vervangen de NBN ENV 1991-2-1 (2002) en nemen vanaf 1 januari 2006 definitief de plaats in van de Belgische normen over hetzelfde onderwerp, d.i. de NBN B 03-102 (blijvende belastingen te wijten aan het eigengewicht) en NBN B 03-103 (opgelegde belastingen in gebouwen).

Deze norm, die het eerste deel van Eurocode 1 vormt, geeft een aantal aanwijzingen ter beoordeling van : Daarnaast bevat deze een gedetailleerde informatieve bijlage die het mogelijk maakt het volumieke gewicht van diverse bouwmaterialen en opgeslagen producten te evalueren.

2. Opgelegde belastingen

De opgelegde belastingen in gebouwen zijn deze, teweeggebracht door de bezetting van de ruimten. De waarden die hiervoor in de Eurocode opgegeven worden, houden rekening met : De opgelegde belastingen kunnen doorgaans voorgesteld worden door quasi-statische verdeelde, lineaire of puntbelastingen of door een belastingscombinatie. Men maakt een onderscheid tussen : De NBN EN 1991-1-1-ANB, met andere woorden de ANB van het eerste deel van Eurocode 1, definieert de belastingswaarden die men dient te beschouwen voor de toepassing van de norm in België.

3. Gebruiksklassen

De Eurocode 1 beschrijft een aantal gebruiksklassen en subklassen en verbindt aan elk ervan bepaalde waarden voor de verschillende opgelegde belastingen die hiervoor vermeld werden, of - indien nodig - regels om deze belastingen te beoordelen.

Tabel 1 geeft bij wijze van voorbeeld een beknopte beschrijving van de gebruiksklassen voor een residentieel gebouw en van de ermee geassocieerde waarden voor de verticale opgelegde belastingen.D. Delincé, ir., onderzoeker
laboratorium 'Structuren, Schrijnwerk en Gevelelementen'
WTCB