Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 8 (4-2005)
  4. Akoestische normalisatie
Nuttige informatie
Nuttige links
Meer uitleg over de EN ISO-normen en hun inhoud is beschikbaar op de sites www.normen.be en www.iso.ch

Akoestische normalisatie 2005/04.07

De Europese eenmaking heeft tot gevolg dat men tracht te komen tot een grotere uniformiteit op het vlak van de akoestische normalisatie. Het gebruik van deze uniforme criteria is echter nog niet algemeen.

Elk Europees land beschikt tegenwoordig over specifieke nationale akoestische meetmethoden en eisen. Daarnaast hebben tal van internationale normen omwille van de Europese socio-economische en politieke ontwikkelingen een Europees statuut (EN ISO-normen) gekregen. De nationale en Europese normen met betrekking tot de akoestische meetmethoden bestaan dus naast elkaar. Op termijn zouden alle nationale meetnormen moeten vervangen worden door hun Europese tegenhanger.

1. Types akoestische normen

Men kan de volgende types akoestische normen onderscheiden :

2. Normen gebruikt in België

Zoals blijkt uit het voorgaande overzicht, vormen de eisen een nationale aangelegenheid. In ons land zijn deze opgenomen in de Belgische norm NBN S 01-400. Laatstgenoemde dateert van 1977, maar wordt momenteel herzien. In de nieuwe versie van deze norm zal gebruik gemaakt worden van de Europese grootheden, gekoppeld aan de nationale waarden. De in ons land toegepaste meetmethoden zijn gedefinieerd op Europees niveau. Het betreft hier dus EN ISO-normen, aangevuld met een prefix (bv. NBN EN ISO 140-3). In een langer artikel uit de WTCB-Dossiers nr. 4/2005 komen we hier uitgebreid op terug.

M. Blasco, arch. & ir., projectleider, afdeling 'Akoestiek', WTCB