Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

17/08/2018

WTCB Home

Cementgebonden gietvloeren 2005/03.09

Cement- en anhydrietgebonden gietvloeren kennen in België al geruime tijd succes voor de uitvoering van in zeer dunne lagen aangebrachte egalisaties. In de Scandinavische landen past men bovendien ook reeds gedurende enkele decennia cementgebonden gietvloermortels toe om "dikkere" dekvloeren te plaatsen. Sinds kort zijn deze producten eveneens op de Belgische markt verkrijgbaar.

De term "gietvloer" slaat op alle dekvloeren, uitvlaklagen (egalisaties) en industriële eindafwerkingen die uitgevoerd (gegoten) worden met erg vloeibare, zelfverdichtende mortel.

Aangezien er omtrent de voor- en nadelen, het ontwerp en de uitvoering van dergelijke producten totnogtoe weinig informatie beschikbaar is, heeft het WTCB - in samenwerking met SBR (Stichting Bouwresearch) en NeMO (Nederlandse MortelOrganisatie) - de brochure "Cementgebonden gietvloeren" uitgebracht waarin een stand van zaken opgemaakt wordt van de huidige kennis in dit kader.
Uitvoering van een zelfverdichtende gietvloer.

1. PRODUCTAFHANKELIJKE SPECIFICATIES EN INFORMATIE

De samenstelling van cementgebonden gietvloermortels verschilt van leverancier tot leverancier en van product tot product. Om tot een juiste productkeuze, detaillering en werkvoorbereiding te komen, dient men bij de mortelleverancier steeds advies in te winnen over de productspecificaties en de toepassing ervan.

De productspecificaties die zeker moeten gecontroleerd worden, zijn :
Ontluchten en nivelleren van de gietvloer.

2. KARAKTERISTIEKEN

De belangrijkste eigenschappen van gietvloeren (zowel cement- als anhydrietgebonden) zijn :
Nuttige informatie
Nuttig document
Voor meer informatie betreffende het ontwerp, de detaillering en de uitvoering van cementgebonden gietvloeren verwijzen we naar de hiervoor vermelde brochure, die uitgegeven werd door het WTCB, SBR (Stichting Bouwresearch) en NeMO (Nederlandse MortelOrganisatie).

Onderzoek
Het WTCB diende in juni 2005 een voorstel tot verder onderzoek van cement- en anhydrietgebonden gietvloeren in. Indien goedgekeurd, zal de nadruk hierbij liggen op :
  • de eigenschappen van de natte mortel
  • het evenwichtsvochtgehalte en de droogsnelheid van gietvloeren
  • de vereiste dikte van niet-hechtende en zwevende dekvloeren naargelang van de buigtreksterkte, de belasting en de samendrukbaarheid van de isolatie
  • de ontwikkelde krimpspanningen
  • hun verenigbaarheid met andere producten.
C. Van Ginderachter, ir., en B. Parmentier, ir. laboratorium "Structuren, schrijnwerk en gevelelementen"
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 7 (3-2005)
  4. Cementgebonden gietvloeren