Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 6 (2-2005)
  4. Een nieuwe norm ter bepaling van de sneeuwbelasting

Een nieuwe norm ter bepaling van de sneeuwbelasting 2005/02.06

In België komen slechts zelden lange sneeuwperioden voor, en al zeker niet ten noorden en ten oosten van de Samber- en Maasvallei. De mogelijke gevolgen van sneeuwval dringen doorgaans pas tot ons door wanneer de skipistes van het land geopend worden en de wegen en voetpaden bedekt zijn met een sneeuwtapijt van enkele centimeters dik, met alle veiligheidsproblemen vandien.

Inleiding

De sneeuwlaag die zich kan ophopen op een dak vormt een tijdelijke extrabelasting waarmee men dient rekening te houden bij de dimensionering van de dakelementen.
De hoeveelheid sneeuw die in ons land valt, mag in geen geval verwaarloosd worden. De sneeuwlaag die zich ophoopt op een dak vormt namelijk een tijdelijke extrabelasting die in rekening moet gebracht worden bij de dimensionering van de dakelementen, de onderliggende constructie en alle structuurelementen die deze belasting overdragen op de grond. Een sneeuwlaag van 10 cm dik over een oppervlakte van 10 m² weegt bijvoorbeeld zo'n 200 kg.

De methoden ter beoordeling van de sneeuwbelastingen die kunnen voorkomen op constructies worden sinds 1981 behandeld in de internationale norm ISO 4355, die in 1993 als Belgische norm geregistreerd werd. Een deel van Eurocode 1, die gewijd is aan de bepaling van de belastingen waaraan een gebouw tijdens zijn levensduur moet kunnen voldoen, gaat dieper in op de berekening van de sneeuwbelastingen op gebouwen.

De nieuwe norm NBN EN 1991-1-3

Deze norm, ook 'Eurocode Sneeuw' genoemd, werd in 1996 een eerste maal als ontwerpnorm gepubliceerd en werd in België in 2002 samen met zijn Nationaal Toepassingsdocument gehomologeerd onder de aanduiding NBN EN 1991-2-3.

Deze ontwerpnorm werd gevolgd door de norm NBN EN 1991-1-3, die in 2003 uitgegeven werd door het BIN. Om in ons land gebruikt te kunnen worden, moet deze laatste aangevuld worden door een Nationale Bijlage (ANB). Het BIN ontving reeds een voorstel dat ter kritiek gepubliceerd dient te worden. Hierna stellen we de voornaamste keuzen voor die erin gemaakt werden.

Alle opmerkingen op de ontwerptekst kunnen tijdens de onderzoeksperiode naar het BIN opgestuurd worden. De NBN EN 1991 zal samen met zijn ANB uitgroeien tot dé Belgische referentienorm voor de berekening van de sneeuwbelasting op gebouwen.

Het belangrijkste voordeel van deze 'Eurocode Sneeuw' ten opzichte van de normen die momenteel van kracht zijn, is het feit dat deze een gemeenschappelijk hulpmiddel vormt, waarmee de verschillende Europese Lidstaten op dezelfde manier een oordeel kunnen vellen.

Bepaalde parameters kunnen verschillen volgens het land en de plaats van het project, naargelang van het heersende klimaat en de rekenmethoden die er geldig zijn. Deze parameters zullen vastgelegd worden in de Nationale Bijlage, die specifiek is voor elk land

Het ontwerp van Nationale Bijlage voor België

Het ontwerp van ANB definieert de rekenparameters die specifiek zijn voor ons land :
Nuttige informatie
Nuttige link
Website : www.normen.be/eurocodes
Contact
NA Eurocodes :
D. Delincé, ir., onderzoeker, laboratorium 'Structuren, schrijnwerk en gevelelementen'

WTCB
B. Parmentier, ir., laboratoriumhoofd, laboratorium 'Structuren, schrijnwerk en gevelelementen', WTCB
(info@bbri.be).

de ontwerptoestand.

De Eurocode maakt een onderscheid tussen normale (blijvende) en toevallige (twee types) ontwerptoestanden. In België moet men geen rekening houden met de toevallige ontwerptoestanden. De belastingen worden dus enkel berekend voor een blijvende toestand. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de norm niet van toepassing is in ons land. Voor projecten in specifieke Europese regio's waar de sneeuwval aanzienlijker is, dient de norm daarentegen in zijn totaliteit beschouwd te worden

de karakteristieke sneeuwbelasting op de grond.

In het voorstel uit het ontwerp van ANB werd ervoor gekozen om de huidige referentiekromme te behouden. In België varieert de karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond tussen 0,5 en 1,2 kN/m², afhankelijk van de hoogte

de blootstelling aan wind.

Bij gebrek aan precieze vergelijkende gegevens voor België wordt de blootstellingscoëfficiënt (Ce) uit veiligheidsoverwegingen gelijkgesteld aan 1

de warmtecoëfficiënt.

De Eurocode verwijst naar Bijlage D van de norm ISO 4355 (1998, 2e uitgave), die een methode voorstelt ter berekening van een verminderde warmtecoëfficiënt (Ct < 1), afhankelijk van de warmtedoorgangscoëfficiënt U van het dak. Deze methode is niet van toepassing voor België, aangezien de periode gedurende welke sneeuwophoping optreedt redelijk kort is (periode zonder beduidende dooi). Door de verbeterde thermische isolatie van de gebouwen wordt de invloed van dit verschijnsel, als gevolg van het smelten van de sneeuw, trouwens steeds beperkter.