Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

15/07/2018

WTCB Home

PRESCO : de resultaten 2005/02.03

Het PRESCO-netwerk was gericht op de ontwikkeling van praktische aanbevelingen voor duurzaam bouwen. Daarnaast werkte het aan de vergelijking en 'benchmarking' van een aantal milieuevaluatiepakketten en aan het uitwerken van aanbevelingen die moeten bijdragen tot een harmonisering ervan.

Nuttige informatie
De PRESCO-richtlijnen en het eindrapport van de vergelijkende studie zijn beschikbaar op de volgende website : www.etn-presco.net.
De eerste stap die genomen werd bij de start van het PRESCO-project in 2000 was de inventarisering van bestaande referentiewerken met aanbevelingen voor duurzaam bouwen. Na een selectie door de leden van het netwerk werden de best geschikte ervan opgenomen in de PRESCO-databank.

Naast een wetenschappelijke basis moesten de aanbevelingen eveneens een zo breed mogelijk draagvlak binnen Europa hebben. Ze werden daarom veeleer opgevat als algemene principes, gelet op het feit dat de verschillende regio's en landen geconfronteerd worden met andere omstandigheden (klimaat, beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen, …).

Het netwerk spitste zijn aandacht niet enkel toe op de milieuaspecten van duurzaam bouwen, maar ook op de economische en sociale aspecten ervan. Zo werd, voor zover mogelijk, informatie ingewonnen over de levenscycluskosten die voortvloeien uit de toepassing van de diverse aanbevelingen.

De tweede kernactiviteit binnen het PRESCO-netwerk bestond erin verschillende ontwikkelaars van bestaande Europese milieuevaluatiepakketten bij elkaar te brengen. Deze steunen doorgaans op een levenscyclusanalyse (LCA) en evalueren de milieu-impact van het gebouw gedurende zijn volledige levensduur. Aan de hand van een aantal vergelijkende oefeningen werkten deze ontwikkelaars aanbevelingen uit met het oog op de harmonisering van dergelijke instrumenten. Het doel was immers niet de ontwikkeling van een eigen milieuevaluatiepakket, maar wel het definiëren van een gemeenschappelijke grondslag ter verbetering van de bestaande en toekomstige instrumenten.
K. Putzeys, ir.-arch., projectleider, laboratorium 'Duurzame ontwikkeling', WTCB
J. Desmyter, ir., afdelingshoofd, afdeling 'Technologie en Milieu', WTCB
 
aanbeveling afvalbeheer alternatieve energie broeikaseffect duurzaam bouwen eeg eengezinswoning europa evaluatie gebouw laag energieverbruik invloed omgeving kooldioxide levenscyclus (milieu) levensduur milieubescherming onderzoekswerk prestatie bouwwerk vergelijkende studie verontreinigende afgifte vrijwaring patrimonium zwitserland
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 6 (2-2005)
  4. PRESCO : de resultaten