Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 6 (2-2005)
  4. Veiligheid en toegankelijkheid van gebouwen

Veiligheid en toegankelijkheid van gebouwen 2005/02.02

Het voorkomen van ongevallen, ook in de privésfeer, is een van de gezondheidsdoelstellingen van de overheid. Veilig ontworpen gebouwen kunnen hiertoe een belangrijke bijdrage leveren en zijn bovendien vaak ook toegankelijker en comfortabeler.

1. Mogelijke oorzaken van ongevallen

Ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding vormen in Europa de voornaamste oorzaak van dodelijke kwetsuren en letsels die leiden tot invaliditeit.

Volgens het OIVO kan het ontstaan van ongevallen thuis toegeschreven worden aan de volgende oorzaken :
  • persoonsgebonden factoren : vooral ouderen en kinderen vormen een kwetsbare groep
  • locatiegebonden factoren : het huis wordt vaak - ten onrechte - beschouwd als een veilige plaats
  • productgebonden factoren : binnenshuis treft men verschillende producten en voorwerpen aan die aanleiding kunnen geven tot verwondingen.

2. Verbetering van de veiligheid en de toegankelijkheid

Nuttige informatie
Contact
J. Desmyter en S. Danschutter (info@bbri.be).

De veiligheid en de toegankelijkheid van de bebouwde omgeving kunnen op diverse manieren verbeterd worden :S. Danschutter, ir.-arch., onderzoeker, laboratorium 'Duurzame ontwikkeling', WTCB
J. Desmyter, ir., afdelingshoofd, afdeling 'Technologie en Milieu', WTCB
 
antislipvloer, badkamer, bejaarde, belgie, binnenverlichting, contrast, elektrische installatie, gebouwenpatrimonium, gegevenstabel, gladheid, huiskeuken, kind, onderhoud, onderhoud (verzorging), ongeval thuis, ongevallenpreventie, ongevallenrisico, oppervlakte eigenschap, pagina toegankelijkheid, ruwheid, smartconnect_pub_toegankelijkheid, statistisch gegeven, stortbad, toegankelijkheid, veiligheid huishoudelijk, veiligheidsreglement, veiligheidssignalisatie, visueel comfort, vloerbedekking, voorschrift, was, weerkaatsingscoefficient, wooneenheid