Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 54 (2-2017)
  4. Neem uw agenda erbij!

Neem uw agenda erbij!

De bouwkosten trachten te verminderen? Het is dagelijkse kost voor alle bedrijven … Niet alleen hun rendabiliteit, maar ook de toekomst van de hele sector hangen hier immers van af. Het spreekt voor zich dat de kosten zo laag mogelijk moeten blijven om potentiële klanten niet te ontmoedigen. De overgrote meerderheid van de bedrijven, zowel groot als klein, hebben al lang begrepen dat een goede organisatie noodzakelijk is om hun processen te optimaliseren.

Het lean bouwen is een nieuwe filosofie in de bouwsector. Deze aanpak bestaat er voornamelijk in om alle vormen van verspilling te beperken, gaande van tijdverlies tot nutteloze werkzaamheden. Andere sectoren, zoals de automobielsector, passen deze aanpak reeds langer toe en zijn er aldus in geslaagd om te komen tot een betere procesbeheersing. Nu is het onze beurt om hetzelfde te doen!

Vermits er in deze context recentelijk een aantal nieuwe initiatieven op poten gezet werden, hebben het WTCB en de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad beslist om hun volgende Summer University aan het lean bouwen te wijden. Dit evenement, dat zal doorgaan op 12 september 2017, heeft als oogmerk om de bouwprofessionelen te informeren over de algemene concepten van het lean bouwen, hen een aantal hulpmiddelen aan te reiken en de toepassing ervan in de praktijk voor te stellen. De opzet is om aan te tonen dat het lean bouwen geen louter theoretisch concept is. Integendeel! Elk bedrijf, klein of groot, heeft er baat bij en kan er zijn concurrentievermogen mee verbeteren.Om te komen tot minder verspilling, is er eveneens een beter projectontwerp en een nauwkeurigere werfvoorbereiding vereist. In dit kader kan het gebruik van BIM en andere digitale oplossingen goed van pas komen. Dit heeft de Confederatie Bouw en het WTCB ertoe aangezet om het eerste grote Belgische sectorale salon omtrent BIM en de moderne communicatietools te organiseren: de BIM Brussels Digital Construction Days, die op 11 en 12 oktober 2017 zullen plaatsvinden in Brussel. Op dit evenement zullen er verschillende presentaties gegevens worden en workshops doorgaan die de bouwprofessionelen in staat moeten stellen om een beter beeld te krijgen van de opportuniteiten die de digitale revolutie in petto heeft. In de volgende WTCB-Contact zal het programma van dit evenement nader toegelicht worden.

Noteer deze data alvast in uw agenda. Deze evenementen vormen immers de ideale gelegenheid om tal van nieuwe horizonten te ontdekken in een aangename sfeer.