Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/05/2018

WTCB Home

Digitale hulpmiddelen om werven op te volgen

Niet alle projecten lopen altijd van een leien dakje. Met de hand geschreven opmerkingen formuleren, verwerken en opvolgen is lastig en het vergt uren tijd om alle gegevens in te voeren op kantoor en te delen met de betrokkenen.

Opmerkingen opvolgen op de werf

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is software voor digitale werfopvolging. Hiermee kan men opmerkingen op de bouwplaats registreren en documenteren, mét de locatie aangeduid op een plan en op een foto, waardoor men de opmerking eenvoudiger kan beperken tot wat er precies gedaan moet worden. Deze opmerkingen vindt men terug in een lijst per bouwplaats en kunnen als taak toegewezen worden aan de verantwoordelijke persoon of partij. Vervolgens kan men aanduiden of de acties uitgevoerd zijn, waardoor men een duidelijk overzicht krijgt van de openstaande opmerkingen en taken.

Rondgang op de bouwplaats

De opmerkingen kunnen gemaakt worden bij elke rondgang op de bouwplaats. Een rondgang kan gebeuren vóór aanvang van de werken, ter controle van de uitgevoerde werken en bij de voorlopige en de definitieve oplevering. Indien er aan het project geen architect te pas komt, moet men eerst ter plaatse gaan om de omgeving te verkennen en de opdracht af te stemmen met de klant. Foto’s en opmerkingen kunnen dan gebruikt worden ter voorbereiding van de offerte. Maar ook tijdens de werken kunnen deze gebruikt worden om gebreken, kansen en openstaande items aan te tonen. Denk bijvoorbeeld maar aan niet-uitgevoerde werken (bv. de afwezigheid van een kitvoeg tussen het schrijnwerk en het stopprofiel) of gevraagde supplementen (bv. een zone die initieel voorzien was zonder bepleistering). Hiervan kan men een verslag opmaken en doorsturen naar de betrokken onderaannemer.

Professionele verslagen

Een verslag (inclusief foto’s, commentaren ...) opmaken aan de hand van de eerder gemaakte opmerkingen is heel eenvoudig en kan rechtstreeks naar de geïnteresseerden gemaild worden.

Hoeveel investeren?

Bepaalde basisapplicaties zijn gratis verkrijgbaar, maar hun mogelijkheden zijn beperkt. Doorgaans moet men per gebruiker op een kostprijs van € 15 à 30 per maand rekenen.


Professionele verslagen maken en verzenden kan vlot vanop de werf. Men kan altijd snel en eender waar beschikken over alle documenten van een bepaald project: plannen, technische studies, betonstudies, meetstaten, contracten … Ook telefoontjes van de klant, de onderaannemer of de architect behandelt men waar en wanneer men wil. De software is niet alleen zeer praktisch en geschikt voor kleine bouwbedrijven, maar ook eenvoudig om mee te leren werken; in een-twee-drie ben je ermee weg.Dieter Delaplace,
P & L Bouwbedrijf
Een kmo met 11 personeelsleden,
uit Kortrijk,
actief in nieuwbouw- en verbouwingswerken.

Dankzij deze software kan men op de werf documenten, plannen en foto’s raadplegen.
Dankzij deze software kan men op de werf documenten, plannen en foto’s raadplegen.

 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 53 (1-2017)
  4. Digitale hulpmiddelen om werven op te volgen