Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 53 (1-2017)
  4. De activiteiten beter organiseren met een digitale planning

De activiteiten beter organiseren met een digitale planning

Digitale planning

Met een digitale planning maakt men een dynamisch, elastisch model van de uit te voeren activiteiten. De gevolgen van wijzigingen worden automatisch getransponeerd naar het model. Zo kan het planningspakket bijvoorbeeld waarschuwen wanneer opgelegde deadlines niet meer gehaald kunnen worden.

Ook de verschillen tussen de werkelijke vooruitgang en de contractuele of referentieplanning kunnen hierdoor naar voren komen.

Hergebruik van typeprojecten

Het is bovendien mogelijk om een aantal typeprojecten (sjablonen) te hergebruiken. Deze kunnen eenvoudig gekopieerd worden om snel nieuwe projecten te plannen. Kleine projectspecifieke aanpassingen zijn vervolgens gemakkelijk aan te brengen in deze kopie.

Beschikbaarheid van resources

De planning geeft ook een duidelijk beeld van de beschikbaarheid van resources, zoals mensen en machines. Zo krijgt de aannemer inzicht in wanneer nieuwe opdrachten uitgevoerd kunnen worden of wanneer er te weinig resources voorhanden zijn om de geplande opdrachten uit te voeren.

Communicatie tussen de betrokken partners

Ook bij de communicatie met het personeel, de onderaannemers en de opdrachtgevers kan de planning een belangrijke rol vervullen en dit, zowel tijdens de voorbereiding van de activiteiten (nagaan of alle documenten tijdig aangeleverd/goedgekeurd worden, tijdig plaatsen van de bestellingen …), als tijdens de uitvoering ervan (aansturen van mensen, opvolgen van activiteiten …).

In de digitale planning worden alle uit te voeren taken van een project op een dynamische manier weergegeven.
In de digitale planning worden alle uit te voeren taken van een project op een dynamische manier weergegeven.


Hoeveel investeren?

Er zijn heel wat planningsprogramma’s verkrijgbaar. Sommige zijn gratis, maar hun mogelijkheden zijn beperkt. Een toepassing voor kleine en middelgrote ondernemingen kost ongeveer € 250 per jaar. De kostprijs is echter grotendeels afhankelijk van de specifieke behoeften van het bedrijf.Digitaal plannen biedt tal van voordelen. Door te werken met sjablonen (vooraf gemodelleerde typeprojecten) kunnen we nieuwe opdrachten zeer snel in de planning opnemen. De planning kan eenvoudig geüpdatet worden en we hebben te allen tijde inzicht in onze personeelsbezetting. Planningsprogramma’s hoeven niet ingewikkeld of duur te zijn. Zo werken wij met een betaalbaar en eenvoudig programma.

Willy Klaps, Artur Interieur
Een kmo-schrijnwerkerij uit Houthalen met een zestal personeelsleden.