Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 53 (1-2017)
  4. Informaticatoepassingen om de kostprijs te berekenen

Informaticatoepassingen om de kostprijs te berekenen

Informaticatoepassingen worden ingezet om gedetailleerde kostprijsberekeningen op te stellen en op die manier noodzakelijke inzichten te verwerven en het bedrijf uit te bouwen tot een blijvend competitieve onderneming.

Niets vergeten

Het gebeurt dagelijks dat men vergeet om bepaalde uitgaven op te nemen in de offerte. Een kostprijsberekeningsprogramma kan deze ‘vergeten kosten’ tot een minimum beperken. Deze programma’s werken met overzichtelijke calculatiefiches, die als het ware een checklist zijn van alle mogelijke kosten die een post kan bevatten.

Vlot aanpassen

Klanten veranderen weleens van gedachte. Daarom moet men vlot offertes kunnen aanpassen. Dergelijke aanpassingen kunnen efficiënt tot stand gebracht worden door bepaalde posten aan de lijsten toe te voegen of eruit te schrappen. Al deze informatie kan bovendien digitaal opgeslagen en hergebruikt worden voor volgende projecten.

De algemene kosten terugverdienen

Naast de arbeids-, materiaal- en onderaannemerskosten, brengt een bouwproject ook veel indirecte kosten met zich mee. Deze correct incalculeren is allesbehalve een sinecure. Ook hiervoor kan het kostprijsberekeningsprogramma soelaas bieden.

Tijd winnen

Nagenoeg iedere aannemer heeft te kampen met tijdsgebrek. Een calculatieprogramma zal er echter voor zorgen dat men zijn tijd efficiënter kan invullen.

Een aanpasbaar calculatiepakket voorhanden hebben

Om een goede integratie van het calculatiepakket in het bouwbedrijf te garanderen, moet het aangepast kunnen worden aan zijn manier van denken en werken. Het pakket moet als het ware luisteren naar de aannemer en niet omgekeerd.

Uittreksel van de toepassing C PRO, die beschikbaar is via de rubriek ‘Rekentools’ op de WTCB-website.
Uittreksel van de toepassing C PRO, die beschikbaar is via de rubriek ‘Rekentools’ op de WTCB-website.


Hoeveel investeren?

Er bestaan gratis toepassingen, zoals de door het WTCB ontwikkelde toepassing C PRO.Net zoals bij elke verandering is er tijd nodig om zich aan te passen en kennis te maken met een vernieuwde manier van werken. Zodra dit stadium achter de rug is, kan men volop genieten van de voordelen die een gedetailleerde berekening te bieden heeft.

Michel Debes, DebesTiles
Een zko uit Brussel die zich toelegt op betegelingen en mozaïeken.