Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/05/2018

WTCB Home

Enkele beschikbare tools op de WTCB-website

Het WTCB biedt bedrijven meerdere digitale tools aan die hen kunnen helpen tijdens de verschillende fasen van het bouwproces. In dit artikel stellen we er u enkele voor, maar vooral onze website is een ware goudmijn voor wie meer wil ontdekken.

Prijsofferte en bestelling

In het geval van nieuwbouwwerken ontvangen bedrijven doorgaans een beschrijving van de werken waarvoor ze een prijs moeten opmaken (het bijzondere bestek). Bij renovatiewerken waarvoor er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, onderhandelt de aannemer vaak alleen met de opdrachtgever, die zijn wensen te kennen geeft. Meestal komt het erop neer dat de klant het gewenste resultaat omschrijft. De aannemer vervult dus vaak de rol van ontwerper: het is zijn taak om oplos-singen naar voren te schuiven die rekening houden met de wensen van de klant, maar tevens in overeenstemming zijn met de voorschriften. De technische documenten die het WTCB ter beschikking van de bouwprofessionelen stelt, vormen de basisinformatie waarmee ondernemingen de technische inhoud van hun offertes kunnen aanpassen of valideren.

In het kader van de isolatie van een bestaand hellend dak moet de ondernemer bijvoorbeeld de minimale dikte van het te verwerken isolatiemateriaal kennen, opdat de klant een premie zou kunnen verkrijgen. Via de Waalse energiewebsite (http://energie.wallonie.be) stelt hij vast dat de thermische weerstand R van het toegevoegde isolatiemateriaal groter moet zijn dan 4,5 m².K/W. Aan de hand van de rekentool voor de U-waarde, die beschikbaar is in de rubriek ‘Rekentools’, kan hij te weten komen dat hij, rekening houdend met de draagstructuur van het dak, een dikte van meer dan 200 mm moet voorzien indien hij een klassieke isolatie uit minerale wol gebruikt (zie afbeelding 1). Door het isolatiemateriaal zorgvuldig te kiezen, kan hij zijn doel ook bereiken met slechts 180 mm toegevoegde minerale wol.

1 | De rekentool voor de U-waarde helpt de aannemer te bepalen welke isolatiedikte hij moet toepassen opdat hij bijvoorbeeld het gewenste doel bereikt en zijn klant een premie zou kunnen verkrijgen.

Werfvoorbereiding en aankopen

2 | Met de TechCom-databank kan men tal van bouwproducten terugvinden en vergelijken.
Nadat de overeenkomst gesloten werd, moet men op zoek gaan naar de juiste leverancier, dat wil zeggen diegene die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt. Dit kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de bouwproductendatabank TechCom (www.techcom.be). Met deze databank kan men gelijkaardige producten en hun fabrikant of leverancier automatisch terugvinden. Deze producten kunnen dus heel eenvoudig met elkaar vergeleken worden, zowel vanuit technisch als commercieel oogpunt. De zoekresultaten geven ook aan of de producten over een kwaliteitsmerk (bv. BENOR of ATG) beschikken en vermelden de gegevens van de fabrikanten of leveranciers (zie afbeelding 2).

Uitvoering en einde van de werken

Alleen al de geschillen met betrekking tot de dimensionale toleranties of het uitzicht van de uitgevoerde werken zijn goed voor 15 % van de interventies van de afdeling Technisch advies van het WTCB. Vaak ligt de moeilijkheid in het kennen van de toe te passen criteria en het te raadplegen referentiedocument. Indien relevant, vermelden de Technische Voorlichtingen de uitvoeringstoleranties van de bouwwerken in kwestie en de aanbevolen controlemethoden. Bij wijze van voorbeeld, hernemen we hieronder een tabel uit de TV 257 over bepleisteringen op buitenisolatie.

3 | De Technische Voorlichtingen bevatten vaak informatie over de uitvoeringstoleranties en de controlemethoden.
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 53 (1-2017)
  4. Enkele beschikbare tools op de WTCB-website