Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 53 (1-2017)
  4. Een overzicht van enkele bestaande tools op het internet

Een overzicht van enkele bestaande tools op het internet

Naast de tools die het WTCB aanbiedt, bestaan er nog talloze andere digitale tools die de aannemers kunnen helpen bij de uitvoering van hun werkzaamheden tijdens de verschillende fasen van het bouwproces. In dit artikel bespreken we twee oplossingen die reeds door tal van kleine ondernemingen gebruikt worden.

Diensten voor het opslaan en het delen van bestanden

Deze oplossingen, die beter bekend zijn onder hun handelsnaam (Dropbox, Google Drive, OneDrive ...), zijn ideaal om de documenten met betrekking tot een project te beheren vanaf het offerteproces tot en met de oplevering van de werf.

De gratis versies bieden enkele gigabytes (GB) aan opslagruimte, maar met de betalende versies beschikt de gebruiker over een veel grotere capaciteit.

Met de opslagdienst kunnen bestanden toegevoegd worden die continu gesynchroniseerd worden. Deze dienst is toegankelijk via een beveiligde website voor pc, tablet en/of smartphone (iOS, Android of Windows Phone). Gezien de extreme mobiliteit die de bouwondernemers aan de dag moeten leggen, beantwoordt deze opslagdienst volledig aan hun verwachtingen.

De diensten voor het delen van bestanden spelen dan weer in op de behoefte van de verschillende betrokkenen bij eenzelfde project om informatie uit te wisselen. Ze krijgen in alle veiligheid toegang tot dossiers of bestanden, door middel van een ‘uitnodiging’. Om documenten ter beschikking te stellen moeten ze hun akkoord geven en de toegang nader bepalen.

Men kan gebruikmaken van verschillende bestandsformaten (DWG, PDF, DOCX, XLS ...): plannen, prijsaanvragen, prijslijsten, technische fiches, rekennota’s, bestellingen ...

Er bestaan tal van diensten voor het opslaan van bestanden, zoals Dropbox.
1 | Er bestaan tal van diensten voor het opslaan van bestanden, zoals Dropbox.

Webmappingdiensten

Met OpenStreetMap, Bing Maps, ViaMichelin en Google Maps kan men navigeren op een kaart van eender welk land en inzoomen op een straat of specifiek punt naar keuze. Op de meeste van deze websites kan men switchen tussen twee verschillende aanzichten:
Klassiek bovenaanzicht van een bepaald adres.
2 | Klassiek bovenaanzicht van een bepaald adres.
Satellietbeelden van datzelfde adres.
3 | Satellietbeelden van datzelfde adres.

De dienst Google Street View, die een aanvulling vormt op Google Maps, laat eveneens toe om zich in de straten zelf te bewegen om bepaalde details te bekijken (zie afbeelding 4).

Visualisatie van een gebouw in Google Street View: een nauwkeurige informatie om een prijsofferte op te stellen of de uitvoering van de werken voor te bereiden.
4 | Visualisatie van een gebouw in Google Street View: een nauwkeurige informatie om een prijsofferte op te stellen of de uitvoering van de werken voor te bereiden.

Behalve routeplanners, zijn webmappingdiensten ook uitstekende hulpmiddelen tijdens de offertefase om de toegankelijkheid van de bouwplaats te controleren en tijdens de voorbereidingsfase om de installatie op de werf te voorzien. We raden echter wel aan om na te gaan op welke datum de beelden genomen werden, zodat men zich nooit op verouderde gegevens baseert.

De bovenstaande afbeelding zet de aannemer bijvoorbeeld aan om ter plaatse te gaan, zodat hij kan bepalen welke maatregelen nodig zijn omwille van de beperkte ruimte tussen de twee gebouwen (bv. keuze van de stelling ...).
 
bouw 4.0, digitalisering, industrie 4.0, informatieverspreiding, kartografie, opslag, technologie, uitwisseling