Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 53 (1-2017)
  4. De verschillende bouwprocessen

De verschillende bouwprocessen

De organisatie van een project of een werf kan opgesplitst worden in verschillende processen overeenkomstig de stappen waarin een bouwplaats uitgevoerd wordt. Zo onderscheiden we de opmaak van de prijsofferte, de bestelling door de klant, de werfvoorbereiding, de aankoop van de materialen, de uitvoering en het einde van de werken.

Op de pagina’s 'Een offerte opmaken met behulp van een webshop' tot 'BIM bij de uitvoering en aan het einde van de werken' worden telkens twee processen samen voorgesteld, maar algemeen gezien houdt elk bouwproces verband met de volgende.

Zodra de klant de offerte of het contract ondertekent, is de bestelling definitief. Tijdens dit specifieke proces dient men na te gaan of de bestelling overeenstemt met de offerte. Pas daarna kan men aanvangen met de voorbereiding van het project, aan de hand van de informatie die ontvangen werd tijdens het offerte- en bestelproces. Door het dossier grondig te bestuderen, kan men de juiste methode en technieken bepalen om de werf zo rendabel mogelijk uit te voeren. Tijdens het aankoopproces worden vervolgens de leveranciers en de onderaannemers gekozen. Ten slotte vindt de uitvoering overeenkomstig de contractuele documenten plaats en kan men de werken beëindigen met de oplevering en de verzending van de factuur. Een belangrijke taak tijdens dit laatste proces is de analyse van het project. Deze maakt het immers mogelijk om de werking van het bedrijf te verbeteren door de sterke en de zwakke punten tijdens het verloop van de werken te bepalen.Het welslagen van een project is ook afhankelijk van de hulpmiddelen waarover men beschikt: personeel, competenties, verantwoordelijkheden ... Digitale hulpmiddelen zijn van het grootste belang om de uitvoering van de voornoemde processen te vergemakkelijken. Voor nagenoeg elke taak werden er dan ook specifieke informaticaoplossingen ontwikkeld. Op de volgende pagina’s geven we een overzicht van enkele van deze toepassingen (*).

We willen u bovendien graag een idee geven van de kosten die verbonden zijn aan de voorgestelde oplossingen. Dit is echter geen eenvoudige opgave, aangezien de jaarlijkse kostprijs per gebruiker afhankelijk is van tal van factoren. De prijzen die we vermelden, zijn dus louter informatief bedoeld. Zo kunt u zich reeds een idee vormen van het budget dat u voor een dergelijke investering dient te voorzien. We merken echter op dat deze investering meestal ruimschoots gecompenseerd wordt door een stijging van de productiviteit.

We bekijken ook voor elk proces in hoeverre een digitaal model een hulpmiddel kan vormen voor het bedrijf. Hoewel de huidige oplossingen voornamelijk gericht zijn tot algemene aannemingen, zouden ook de kleinere ondernemingen weldra van specifieke oplossingen voor hun vakgebied moeten kunnen genieten. In wat volgt zullen er eveneens enkele voorbeelden besproken worden van de vele mogelijke functionaliteiten die BIM te bieden heeft.

Een bedrijf heeft alle baat bij het beter structureren van de processen door gebruik te maken van de beschikbare digitale oplossingen: niet alleen gaat de kwaliteit van de werken en de dienstverlening aan de klanten erop vooruit, maar ook de productiviteit van het bedrijf verhoogt.

(*) Uiteraard bestaan er nog andere oplossingen. Wij nodigen u uit om deze te ontdekken aan de hand van de softwaredatabank, die geraadpleegd kan worden op onze website (via de link ‘Bouwsoftware’ op de homepage). Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de ingenieurs van de afdeling Beheer, kwaliteit en informatietechnieken (door het formulier in te vullen dat u vindt via de link ‘Bedrijfsbeheer’, eveneens op de homepage).