Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 53 (1-2017)
  4. De 4e industriële revolutie: digitale technologieën ten dienste van onze beroepen

De 4e industriële revolutie: digitale technologieën ten dienste van onze beroepen

De 4e industriële revolutie of ‘Industrie 4.0’ berust op een nieuwe manier om de productie te organiseren. De onderling verbonden technologieën en het internet der dingen vormen de spil van deze revolutie. De technologie stelt zich met andere woorden meer dan ooit ten dienste van de bouwsector. Ze verdient dus zeker onze aandacht, al moet de technologische vooruitgang steeds nauwkeurig opgevolgd worden. Dit is precies de rol van het Technische Comité BIM & ICT.

BIM staat voor Building Information Model en maakt gebruik van een digitaal model van het gebouw. Dit model bestaat niet meer uit lijnen, maar uit digitale objecten die een weergave zijn van de materialen en systemen die op de werf uitgevoerd zullen worden. Op die manier bekomt men een getrouw beeld van het werkelijke verloop van de uitvoeringsfase. ICT of Information and Communication Technologies slaat op zijn beurt op alle technologieën voor informatie-uitwisseling. Zowel BIM als ICT houden dus verband met datgene waar de 4e industriële revolutie om draait: het delen van informatie. Zodoende kunnen herhalingen, fouten en inefficiënties vermeden worden en kan men beter anticiperen en plannen teneinde eventuele problemen op de werf te vermijden. Daarnaast zal men dankzij de digitalisering binnenkort kunnen communiceren door middel van robots, drones of 3D-printers. ‘Industrie 4.0’ is immers ook een waaier van hulpmiddelen voor de ontwerpers, fabrikanten, beheerders, bouwers of verbouwers. De innovatie in de bouwsector gaat dus niet langer in stilte aan ons voorbij.

De 4e industriële revolutie stelt het WTCB niet alleen voor een uitdaging, maar biedt ook kansen. Zo kunnen de in de Technische Voorlichtingen geformuleerde aanbevelingen in het model ter beschikking gesteld worden van de gebruikers. Denken we hierbij maar even aan programma’s die waarschuwen wanneer de samenstelling van een wand niet overeenstemt met de aanbevelingen of wanneer de vooropgestelde uitvoeringstermijn te kort is om de toereikende droging van een voor een parket bestemde dekvloer veilig te stellen.

Het WTCB staat ten dienste van de hele bouwsector en streeft ernaar het concurrentievermogen van de bouwondernemingen en de kwaliteit van de bouwwerken te verbeteren. Dit is ook het oogmerk van ‘Industrie 4.0’. Wij wensen daarom een blijvende drijfveer te zijn in de ontwikkeling van deze technologieën, opdat alle partners hierbij gebaat zouden zijn. Zo bestaan er zowel voor de grote bedrijven als voor de ambachtsman een BIM en digitale hulpmiddelen op maat.

Deze WTCB-Contact heeft tot doel om u hiervan te overtuigen en u aan te moedigen om de stap te zetten. Er zit immers toekomst in voor uw bedrijf.