Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 52 (4-2016)
  4. BIMportal.be: de Belgische referentieportaalsite rond BIM en ICT

BIMportal.be: de Belgische referentieportaalsite rond BIM en ICT

Digitale toepassingen, zoals BIM, winnen binnen de bouwsector steeds meer terrein. Om alle informatie hieromtrent gemakkelijk vindbaar en toegankelijk te maken, wordt deze gecentraliseerd op een portaalsite rond BIM en ICT: BIMportal.be.

Het veelbelovende BIM (Building Information Model/Modelling/Management) is in de hedendaagse bouwsector aan een sterke opmars bezig. Deze nieuwe manier van werken, waarbij samenwerking en informatie-uitwisseling centraal staan, koppelt geometrie en informatie aan elkaar in digitale modellen (zie ook de WTCB-Dossiers 2016/3.15). Werken met BIM heeft tal van voordelen te bieden. De bouwsector heeft er dan ook alle belang bij om deze trein niet te missen. Om de bouwprofessionelen vertrouwd te maken met BIM, worden er zowel in het binnen- als het buitenland allerhande initiatieven genomen, gaande van het organiseren van tal van activiteiten en projecten tot het creëren en ontwikkelen van richtlijnen, protocollen, artikels, software, handboeken en websites. Al deze informatie, evenals informatie over andere innovatieve digitale technieken wordt op BIMportal.be gecentraliseerd en toegankelijk gemaakt.

Doelstelling

1 | Schematische weergave van de doelen van BIMportal.be
1 | Schematische weergave van de doelen van BIMportal.be
BIMportal.be streeft ernaar om dé Belgische referentieportaalsite bij uitstek te worden voor BIM en andere digitale toepassingen die gericht zijn op de noden van de bouwwereld. Via deze weg wil het WTCB, de initiatiefnemer van de website, de professionelen - zowel uit de publieke als de private sector - een schat aan kwaliteitsvolle en relevante informatie aanbieden en hen de kans geven om ook zelf informatie aan te leveren. De portaalsite heeft immers als oogmerk om de competenties van de gebruikers rond BIM en ICT te versterken en hun innovatieve positie te ondersteunen.

Inhoud

Het aanbod op de portaalsite is zeer uiteenlopend en is gericht tot een breed publiek, gaande van professionelen die nog nooit met BIM gewerkt hebben, over BIM-gebruikers, tot BIM-pioniers.

Op de portaalsite kan men algemene informatie over BIM terugvinden en wordt de praktijk belicht aan de hand van casestudy’s, met andere woorden bouwprojecten waarin er gebruikgemaakt werd van BIM. Naast de vermelding van de projectgegevens, wordt er hierbij uitleg gegeven over de toepassing van BIM en de in het project gebruikte softwareapplicaties. Voor een niet-exhaustieve lijst van BIM-gerelateerde softwareapplicaties verwijzen we naar de softwaredatabank.

2 | Voorbeeld van een casestudy op BIMportal.be. Bureau Bouwtechniek heeft het oorspronkelijke ontwerp van het Nieuw Havenhuis van Zaha Hadid Architects met behulp van BIM vertaald naar een budgettair haalbaar en technisch uitvoerbaar ontwerp (bron: Zaha Hadid Architects i.s.m. Bureau Bouwtechniek).

Naast algemene en praktijkgerichte informatie, geeft BIMportal.be ook inlichtingen over een aantal lopende onderzoeks- en informatieprojecten. Zo wordt de bezoeker niet alleen op de hoogte gehouden van de activiteiten van het nieuwe Technische Comité ‘BIM & ICT’, maar vindt hij ook informatie terug over andere projecten, zoals ‘Cluster BIM’ (¹) en ‘CODeC’ (²). Aangezien BIM zich niet beperkt tot de Belgische bouwsector, kunnen buitenlandse initiatieven ook zeer interessant zijn. Om die reden wordt er in de documentendatabank, die allerlei interessante links naar artikels, richtlijnen en relevante websites rond BIM en ICT bevat, grensoverschrijdend gewerkt.

De inhoud van de portaalsite zal regelmatig up-to-date gebracht en aangevuld worden. Zo blijft de bezoeker steeds op de hoogte van nationaal en internationaal nieuws en opkomende activiteiten omtrent BIM en ICT. Denken we hierbij maar even aan infosessies, lezingen, workshops en opleidingen en dit, zowel op modellerend (d.i. het tekenen met een bepaalde BIM-software) als op organisatorisch niveau. Verder wordt op het BIM-portaal ook de nodige ruimte voorzien voor vacatures.

Informatie delen

De inhoud van BIMportal.be beperkt zich dus niet tot eigen data, maar is een verzameling van allerhande relevante en interessante informatie omtrent BIM en ICT. De portaalsite vormt met andere woorden een centraal platform waarlangs deze informatie kenbaar en toegankelijk gemaakt wordt. Het WTCB vervult hierbij een coördinerende rol en ziet er onder andere op toe dat de aangeleverde informatie neutraal blijft.


We hebben uw medewerking nodig!

Om BIMportal.be te laten uitgroeien tot dé Belgische portaalsite omtrent BIM en ICT, hebben we uw medewerking nodig. Indien u relevante informatie heeft, aarzel dan niet om deze met ons te delen via http://www.bimportal.be/nl/aanbrengen/ of via het e-mailadres info@bimportal.be.

C. Euben, ir.-arch., adviseur, dienst BIM en informatietechnieken, WTCB

(¹) Dit cluster rond BIM werd opgestart op initiatief van het WTCB en de Vlaamse Confederatie Bouw en heeft enerzijds tot doel om de samenwerking tussen de deelnemende bouwbedrijven en -professionelen te bevorderen en anderzijds om de BIM-technologie te verbeteren door de verdere ontwikkeling van BIM-compatibele databanken, plug-ins en dergelijke.
(²) Deze prenormatieve studie - die een initiatief is van het WTCB en gesubsidieerd wordt door de FOD Economie - heeft als oogmerk om een geharmoniseerd communicatiekader uit te werken voor het digitale bouwmodel.

 
bim, bouw 4.0, digitalisering, industrie 4.0, informatieverspreiding