Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/05/2018

WTCB Home

HORIZON 2020, samen de toekomst tegemoet

Op 23 november laatstleden stelde het WTCB aan de leden van zijn Technische Comités en hun werkgroepen zijn tweede visierapport HORIZON 2020 – een goede weerspiegeling van de werkprogramma’s – voor. Deze werkprogramma’s worden opgesteld in samenspraak met de actoren uit de sector en hebben tot doel om te anticiperen op de implicaties die bepaalde stromingen kunnen hebben op onze manier van bouwen of renoveren.

Na een kort overzicht van de activiteiten van de afgelopen jaren, richt dit visierapport de schijnwerpers op de toekomstige uitdagingen. Hoewel de drie grote thema’s die in 2013 afgebakend werden nog steeds globaal van toepassing zijn, hebben er zich een aantal markante evoluties voorgedaan.

Energie en milieu blijven uiteraard centrale thema’s. Maar, daar waar de nadruk tot voor kort nog lag op het ontwerp en de uitvoering van gebouwen met zeer dikke thermische-isolatielagen, worden aspecten zoals bijna-energieneutraal bouwen en de energetische renovatie van het bestaande gebouwenpark tegenwoordig als prioritair beschouwd. Zo zijn er op het gebied van milieu en duurzaam bouwen een aantal belangrijke veranderingen op til. België is immers de weg van de circulaire economie ingeslagen en de bouwsector vormt hierbij een prioriteit. We gaan dus de kant op van een model dat ernaar streeft om materialen en grondstoffen zo lang mogelijk binnen de keten te houden en dit, dankzij een gesloten kringloop, gebaseerd op recyclage en hergebruik: het afval van vandaag moet met andere woorden uitgroeien tot de grondstoffen van de toekomst.

Wat de bouwsystemen betreft, merkt men tegenwoordig een sterke opkomst van de gedeeltelijke prefabricage binnen een groot aantal beroepstakken. Dit laat immers toe om te beantwoorden aan diverse technische eisen, maar ook om de klanten tevreden te stellen door een aanzienlijke vermindering van de uitvoeringstermijnen. Het ontwerp en de uitvoering van geschikte aansluitingen tussen dergelijke geprefabriceerde elementen blijft vooralsnog echter een heikele kwestie waarvoor de ingenieurs van het Centrum een oplossing moeten vinden.

Het nieuwe werkthema, de 4e industriële revolutie of ‘Industrie 4.0’, beoogt de ontwikkeling van technologieën ter ondersteuning van de constructie, het beheer, het onderhoud en de renovatie van ons gebouwenpark: artificiële intelligentie, robotica, het Internet der dingen, 3D-printen, drones, virtuele realiteit, BIM … het zijn allemaal trends die de bouwsector kunnen revolutioneren. Er zijn met andere woorden belangrijke veranderingen in zicht die noch de grote bedrijven, noch de kmo’s onberoerd zullen laten. Er is dus nog een mooie taak weggelegd voor het WTCB ...

Horizon 2020
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 52 (4-2016)
  4. HORIZON 2020, samen de toekomst tegemoet