Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

27/05/2018

WTCB Home

Plaatsing van een thermisch onderbroken aluminium venster en een stenen dorpel

De thermische onderbreking maakt het voor aluminium schrijnwerk mogelijk om aan de steeds strengere eisen op het gebied van de energieprestaties te voldoen. Teneinde een EPB-aanvaardbare plaatsing te kunnen realiseren, moet er echter rekening gehouden worden met aangepaste plaatsingseisen.

1. Plaatsingseisen

Om aluminium schrijnwerk op een EPB-aanvaardbare manier te kunnen plaatsen, moet men in bepaalde gevallen rekening houden met aangepaste plaatsingseisen. Zo mag bij toepassing van een stenen dorpel deze dorpel niet in contact komen met de thermische onderbreking van het vensterprofiel. Hierdoor blijft er echter slechts weinig plaats over om een EPB-aanvaardbare aansluiting te kunnen realiseren. In voorkomend geval raden de systeemleveranciers het gebruik van plaatsingsprofielen (bv. uit kunststof) aan. In wat volgt worden twee mogelijke plaatsingsoplossingen besproken waarbij er gebruikgemaakt wordt van dergelijke plaatsingsprofielen en luchtdichte omkastingen (alternatief voor de klassieke plaatsingsmethode met behulp van plaatsingsankers).

2. Plaatsingsoplossingen

2.1. Terugliggende plaatsing in een lage-energiespouwmuur

 1. Gevelkit
 2. Aluminium venster
 3. Plaatsingsprofiel (bv. uit kunststof)
 4. Stenen dorpel
 5. Waterscherm
 6. Isolatie
 7. Expansieve lijm of samengedrukte voeg
 8. Eindprofiel
 9. Venstertablet
 10. Gipsplaat
 11. Luchtdichte omkasting
 12. PU-schuim
 13. Lucht- en dampdicht membraan
 14. Vaste isolatie
 15. Waterscherm
 16. Dorpelondersteuning
 17. Binnenbepleistering
1 | Terugliggende plaatsing in een lage-energiespouwmuur met metselwerkretour

De eerste plaatsingsoplossing betreft een terugliggende plaatsing in een lage-energiespouwmuur met metselwerkretour. Hiertoe dient de bouwchronologie aangepast te worden: eerst moet het schrijnwerk geplaatst worden, daarna moet de spouwisolatie aangebracht worden en ten slotte moet het buitenspouwblad opgetrokken worden. Het strekt tot aanbeveling om rondom de luchtdichte omkasting (11, afbeelding 1) in de spouwopening vaste isolatie (14, afbeelding 1) aan te brengen en vervolgens hierover een waterscherm (5 en 15, afbeelding 1) te bevestigen.

"
Plaatsingsprofielen maken een EPB-aanvaardbare plaatsing mogelijk.
De aansluiting tussen het vensterkaderprofiel en het plaatsingsprofiel (3, in afbeelding 1) dient volgens de voorschriften van de systeemleverancier te gebeuren. De luchtdichtheid van de aansluiting tussen de luchtdichte omkasting en het vensterkaderprofiel enerzijds en tussen de luchtdichte omkasting en het plaatsingsprofiel anderzijds wordt verzekerd door een samengedrukte voeg of een expansieve lijm (7, afbeelding 1). De aansluiting tussen de luchtdichte omkasting en de dragende binnenmuur wordt gerealiseerd door een lucht- en dampdichte folie (of strook) (13, afbeelding 1). De membranen die in de vensteraansluitingen als lucht- en dampscherm fungeren, dienen te voldoen aan de markering die gedefinieerd werd in de geharmoniseerde productnorm NBN EN 13984.

Bij een terugliggende plaatsing in een lage-energiespouwmuur ligt de stenen dorpel (4, afbeelding 1) diep in de spouwopening en moet er een dorpelondersteuning (16, afbeelding 1) voorzien worden. Iedere dorpelondersteuning zal hierbij echter een bijkomende puntbouwknoop vormen in de vensteraansluiting. Teneinde de negatieve impact op de puntwarmtedoorgangscoëfficiënt van de consoles te beperken, kan men gebruikmaken van profielen met verhoogde warmteweerstand zoals profielen uit glasvezelversterkte kunststof (GRP, glassfibre reinforced plastic), uit polyamide, uit hout van de duurzaamheidsklasse 1 of 2 ...


2.2. Gelijkliggende plaatsing in een ETICS-constructie

 1. Gevelkit
 2. Aluminium venster
 3. Plaatsingsprofiel (bv. uit kunststof)
 4. Stenen dorpel
 5. Waterscherm (eventueel)
 6. Dorpelondersteuning
 7. Buitenisolatie
 8. ETICS
 9. Expansieve lijm of samengedrukte voeg
 10. Eindprofiel
 11. Venstertablet
 12. Gipsplaat
 13. Luchtdichte omkasting
 14. PU-schuim
 15. Lucht- en dampdicht membraan
 16. Waterscherm (eventueel)
 17. Isolerend blok
 18. Binnenbepleistering
2 | Gelijkliggende plaatsing in een ETICS-constructie

Afbeelding 2 illustreert een gelijkliggende plaatsing in een ETICS-constructie. Gelet op het feit dat de stenen dorpel (4, afbeelding 2) in contact komt met de dragende muur, moet er een isolerend blok uit bijvoorbeeld cellenbeton of cellenglas (17, afbeelding 2) voorzien worden. Om de stenen dorpel te dragen, worden er consoles (6, afbeelding 2) geplaatst.

De Duitse aanbevelingen raden onder bepaalde omstandigheden aan om onder de stenen dorpel een waterscherm (5, afbeelding 2) aan te brengen. Dit scherm dient dan aan de zijkanten van de dorpel omgeplooid te worden. Het is tevens mogelijk om een drainagefolie met noppenstructuur of enige andere oplossing die de drainage van het water onder de dorpel bevordert, aan te wenden.

E. Kinnaert, ing., senior projectleider, afdeling Gebouwschil en schrijnwerk, WTCB
 
 1. Publicaties
 2. WTCB-Contact
 3. WTCB-Contact nr. 51 (3-2016)
 4. Plaatsing van een thermisch onderbroken aluminium venster en een stenen dorpel