Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 51 (3-2016)
  4. Lean, BIM, industrialisatie … De bouwsector kent een ware revolutie!

Lean, BIM, industrialisatie …
De bouwsector kent een ware revolutie!De tijd dat de werkzaamheden op de bouwplaats rijmden met traagheid, vertraging en chaos en dat elke vakman louter zijn eigen werk beschouwde, ligt ver achter ons. De overgrote meerderheid van de bedrijven, zowel groot als klein, hebben immers al lang begrepen dat ze zich goed moeten organiseren om de kosten en de uitvoeringstermijnen zo beperkt mogelijk te houden. De laatste jaren zijn de mogelijkheden echter op spectaculaire wijze geëvolueerd dankzij de toenemende digitalisering, industrialisering en robotisering van de bouwsector ter verbetering van de productiviteit en kwaliteit. Ook de nieuwe technologieën, zoals het 3D-printen, het internet der dingen of het gebruik van drones, en de uitdagingen die geboden worden door smart grids, smart buildings en smart cities zijn hier niet vreemd aan.

De lean-methode (zie "Lean bouwen") heeft als oogmerk om alle vormen van verspilling te beperken. Dit kan gaan van nutteloze werkzaamheden tot tijdverlies in het algemeen, bijvoorbeeld de vele verplaatsingen die nodig zijn om al het vereiste gereedschap en materiaal bij elkaar te zoeken. Enkele cijfers bevestigen het belang voor bedrijven om het beheer van hun projecten te optimaliseren. Zo is 40 tot 60 % van de door de arbeiders op de werf doorgebrachte tijd niet-productief. Verder gaat 5 tot 10 % van de omzet van een bouwbedrijf naar de faalkosten. Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat de door het WTCB (in samenwerking met de Brusselse Confederatie Bouw) georganiseerde studienamiddag rond de lean-methode en de hieraan gekoppelde tools een honderdtal zeer geïnteresseerde deelnemers getrokken heeft.

Het BIM (Building Information Model) is eveneens een krachtig collaboratief hulpmiddel dat de uitvoeringskosten sterk kan drukken. Zowel in de ontwerp-, de offerte-, de plannings-, de voorbereidings-, de uitvoerings-, als de gebruiksfase van het gebouw laat een betere samenwerking tussen alle actoren immers toe om de kosten te optimaliseren en de uitvoeringsfouten te beperken. Dit stelt de gefragmenteerde bouwsector ongetwijfeld voor zijn grootste uitdaging. Deze principes zullen tijdens de studiedag ‘De bouw in het digitale tijdperk’ van 12 september 2016 besproken worden. Voor een gedetailleerd programma kunt u terecht op www.bouwacademie.net. Naast informatie over het BIM, zullen tijdens deze studiedag ook de huidige en toekomstige evoluties aan bod komen. Wij hopen u er talrijk te mogen ontvangen om samen verder te bouwen aan de toekomst van de sector.