Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 46 (2-2015)
  4. Zes jaar voorzitterschap met grote aandacht voor de realiteit op het terrein

Zes jaar voorzitterschap met grote aandacht voor de realiteit op het terrein

Na zes jaar lang zijn stempel van aannemer met een grote aandacht voor de mens en de realiteit op het terrein op onze activiteiten te hebben gedrukt, zet Jacques Gheysens een punt achter zijn WTCB-voorzitterschap. Hij geeft de fakkel door aan Johan Willemen, een aannemer die afkomstig is uit een familiebedrijf dat vandaag de dag een belangrijke plaats veroverd heeft op de Belgische markt.

Onder het beleid van Jacques Gheysens heeft het Centrum een aantal grondige evoluties gekend en verschillende nieuwe accenten gelegd, zonder echter de bestaande projecten uit het oog te verliezen. Denken we hierbij maar even aan het groeiende belang van de Technische Comités, die de hoeksteen vormen van onze activiteiten. Hierin zijn er immers tal van aannemers vertegenwoordigd die erover waken dat het WTCB zich op de praktische problemen van de bouwprofessionelen richt. Sinds 2009 is elk Technisch Comité er bovendien aan gehouden om jaarlijks zijn werkplan voor te stellen aan het Vast Comité en zijn tegenhangers.

Deze werkplannen lagen aan de grondslag van het eerste visierapport 'Op koers voor 2015' (beschikbaar via de rubriek 'Voorstelling en doelstellingen' op www.wtcb.be) waarin de acties beschreven staan waarop het WTCB zich sedert 2013 prioritair toelegt. Eén van de meest emblematische activiteiten betreft het promoten van een energiezuinige bouwwijze, met sterke nadruk op de pragmatische energetische renovatie van het bestaande gebouwenpark. Zo heeft het WTCB zijn focus gelegd op het onderzoek van technieken zoals de na-isolatie van spouwmuren of de isolatie langs de binnenzijde enerzijds en op de coördinatie van diverse grootschalige pilootprojecten in het domein van de energetische renovatie anderzijds. Op het vlak van nieuwbouw ziet het Centrum er dan weer op toe dat de EPB-regelgeving in de drie Gewesten zo synchroon mogelijk en volgens een aan de sector aangepast ritme evolueert. Het WTCB fungeert hiervoor overigens als coördinator binnen een omvangrijk interregionaal project.

Ten slotte heeft het WTCB sinds 2009 ook gezorgd voor een sterke uitbreiding van zijn dienstverleningsaanbod aan de bouwsector en voor een grondige opfrissing van zijn website. Zo kunnen de aannemers voortaan publicaties of relevante informatie opzoeken in functie van hun bouwberoep. Hoewel de consultatiestatistieken van de website in stijgende lijn gaan, moeten we niettemin vaststellen dat bepaalde kmo's zich nog onvoldoende bewust zijn van de schat aan informatie die erop te vinden is. Daarom heeft het Centrum er dit jaar voor gekozen om zijn medewerkers en de aannemers met elkaar in contact te brengen in een gezellige en ontspannen sfeer. U hoeft zich daarvoor zelfs niet al te ver te verplaatsen: het WTCB trekt deze herfst immers ook door uw provincie. Zo ziet Jacques Gheysens zijn wens om het Centrum toegankelijker te maken voor zijn doelgroep met andere woorden nog een beetje concreter worden.

 
aannemer, bouwonderneming, onderzoekscentrum