Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 44 (4-2014)
  4. Centrale-verwarmingsinstallaties met warm water: evolutie van de normalisatie

Centrale-verwarmingsinstallaties met warm water: evolutie van de normalisatie

De installateurs van centrale-verwarmingsinstallaties, architecten en studiebureaus maken dikwijls gebruik van de Belgische normen voor centrale verwarming. Doordat er regelmatig Europese normen verschijnen en bepaalde Belgische normen herzien worden door het Bureau voor normalisatie (NBN), is het geen overbodige luxe om regelmatig een stand van zaken op te maken.

De nationale bijlage bij de norm NBN EN 12831 legt onder meer de basisbuitentemperatuur van de verschillende klimaatzones vast (Bron: kaart NGI 2001, legende WTCB)

Berekening van de warmteverliezen van gebouwen

De norm NBN B 62-003 over de berekening van warmteverliezen is voor de Belgische centrale-verwarmingsinstallateurs waarschijnlijk de bekendste norm. Deze zal echter zeer binnenkort vervangen worden door de Europese norm NBN EN 12831. Voor het zover is, dient het Bureau voor normalisatie eerst nog de Belgische nationale bijlage te publiceren. Aangezien deze nog tot 22 oktober 2014 onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek, is de publicatie ervan voorzien voor begin 2015.

De norm NBN EN 12831 brengt onder meer de volgende belangrijke wijzigingen met zich mee:

De nationale bijlage legt op haar beurt de gegevens vast die eigen zijn aan een bepaald land en klimaat en die bijgevolg niet op Europees niveau vastgelegd konden worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

Om de verstaanbaarheid en het gebruik van de norm NBN EN 12831 te vereenvoudigen, stelden het WTCB, ATIC en SECO de Praktijkgids voor de berekening van de warmteverliezen van gebouwen op. Het WTCB stond bovendien in voor de Nederlandse vertaling van de norm.

Stookplaatsen en rookgaskanalen

Ook de normenreeks NBN B 61 betreffende stookplaatsen en rookgaskanalen is goed gekend door de Belgische centrale-verwarmingsinstallateurs. Naar aanleiding van de evolutie van de technieken en de publicatie van diverse Europese normen worden de normen NBN B 61-001 en -002 momenteel herzien.

Het ontwerp, de installatie en de inwerkingstelling van de rookgaskanalen werden vastgelegd in de Europese normenreeks NBN EN 15287. In de herziene versies van de normen NBN B 61-001 en -002 zullen deze onderwerpen bijgevolg waarschijnlijk niet meer aangehaald worden. Andere thema's zoals het ventileren van stookplaatsen en het in aanmerking nemen van luchtdichte verwarmingsketels zouden daarentegen uitgebreider aan bod moeten komen.

Ontwerp van verwarmingssystemen met water

De recent herziene norm NBN EN 12828 handelt over het ontwerp van verwarmingssystemen met water. Hoewel deze norm minder gekend is, verdient hij niettemin de nodige aandacht aangezien hij onder meer de volgende belangrijke onderwerpen behandelt:

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de normering met betrekking tot centrale verwarming kan men terecht op onze website.

WTCB-leden kunnen de Praktijkgids voor de berekening van de warmteverliezen van gebouwen en de in dit artikel opgesomde normen gratis downloaden op onze website.

C. Delmotte, ir., laboratoriumhoofd, laboratorium Luchtkwaliteit en ventilatie, WTCB

Dit artikel kwam tot stand in het kader van de activiteiten van de Normen-Antenne Energie en binnenklimaat, gesubsidieerd door de FOD Economie.