Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

20/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 44 (4-2014)
  4. Zichtbare en onzichtbare kwaliteits­aspecten voor tegelzetters

Zichtbare en onzichtbare kwaliteits-aspecten voor tegelzetters

Uit de ervaringen van de ingenieurs van de afdeling Technisch advies weten we dat de opdrachtgevers bij de oplevering van een betegeling de meeste aandacht schenken aan zichtbare technische aspecten zoals de vlakheid, de niveauverschillen tussen de tegels, het uitzicht en de zuiverheid. De aannemer van de tegelwerken heeft er met andere woorden alle baat bij om de uitvoeringsaspecten uit de TV 237 te respecteren. Dit artikel gaat dieper in op de onzichtbare aspecten die eveneens bijdragen tot het realiseren van een kwaliteitsvol eindresultaat.Een aannemer-tegelzetter is een afwerkingsspecialist. Met zijn tegels bekleedt hij niet alleen vloeren en wanden van woningen en winkels, maar betegelt hij ook terrassen, zwembaden en gevels. Hij dient zijn werken steeds af te stemmen op zowel de werken van zijn voorgangers (de metser, de dekvloerder en de stukadoor) als op deze van de bouwberoepen die na hem komen (de loodgieter, de elektricien en de schilder). Een goede coördinatie van al deze werken is dan ook onontbeerlijk. Daarnaast dragen nog andere onzichtbare aspecten bij tot het realiseren van een kwaliteitsvol tegelwerk.

In eerste instantie dient de aannemer-tegelzetter rekening te houden met enkele belangrijke technische aandachtspunten. Vele van deze facetten werden reeds uitvoerig behandeld in voorgaande publicaties. We geven hieronder de top vijf weer: In tweede instantie wordt de kwaliteit van een tegelwerk beïnvloed door aspecten die niet rechtstreeks verband houden met het werk van de aannemer-tegelzetter op de bouwplaats. De kwaliteit hangt immers af van het werk van de gehele onderneming: gaande van de bedrijfsorganisatie, over het contact met de klant, het opstellen van gedetailleerde offertes rekening houdend met de bouwplaatseigenschappen (belang van een voorafgaand plaatsbezoek), tot het behandelen van eventuele klachten. Controle en visie op aspecten zoals personeelsbeleid, het beheer van het materieel, de infrastructuur en het materiaal en documenten zijn hierbij van groot belang.

Aannemingsbedrijven kunnen deze kwaliteits-aspecten aangeven met diverse kwaliteitslabels. Zo kunnen tegelzetters het specifieke label 'Construction Quality meester-tegelzetter' bekomen nadat een administratieve en technische audit aantoonde dat ze noties als kwaliteit, veiligheid, milieu en duurzaamheid toepassen. Voor meer informatie kan u terecht op constructionquality.be.

T. Vangheel, ir., adjunct-labohoofd, laboratorium Ruwbouw- en afwerkingsmaterialen, WTCB