Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

22/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 43 (3-2014)
  4. Hoe verwarmingsketels tot schade aan daken kunnen leiden

Hoe verwarmingsketels tot schade aan daken kunnen leiden

Op daken wordt men in de buurt van het rookgasafvoerkanaal van de verwarmingsketel soms geconfronteerd met bruine vlekvorming (zie afbeelding 1). In dit artikel trachten we eerst te verklaren hoe dit fenomeen kan ontstaan en wordt vervolgens aangegeven hoe men het kan vermijden.

1 | Bruine vlekvorming op een dak in de buurt van het rookgasafvoerkanaal van de verwarmingsketel

Oorzaak van de vlekvorming

De hiervoor vermelde bruinachtige vlekken in de buurt van het rookgasafvoerkanaal worden veroorzaakt door een afzetting van de door de rookgassen meegevoerde roestdeeltjes (ijzeroxides). Deze roestpartikels zijn het gevolg van de aantasting van de laaggelegeerde stalen of gietijzeren onderdelen van de ketel en/of het rookgasafvoerkanaal door de zure condensatie van de verbrandingsgassen.

Deze ongewenste condensatie treedt vaak op bij niet-condenserende ketels (¹) (bv. hoogrendementsketels) die op een te lage temperatuur (²) werken, of bij rookgasafvoerkanalen waarin er een te grote afkoeling optreedt.

2 | Gelokaliseerde corrosie ten gevolge van het rechtstreekse contact tussen de metalen dakelementen en de ijzeroxides
Vooral bij stookolieketels kan de roestvorming uitgesproken zijn: bij de verbranding van de stookolie wordt de hierin aanwezige zwavel (maximum 0,1 %) namelijk omgevormd tot zwaveloxides. Bij de condensatie van de in de rookgassen aanwezige waterdamp wordt er hierdoor een zwavelzure oplossing gevormd die het staal of gietijzer sterk aantast. Op deze manier ontstaan er poederachtige roestpartikels, die gemakkelijk verder afgevoerd kunnen worden door de rookgassen.

Eens in de buitenlucht, waar de rookgassnelheid vermindert, zullen deze vaste deeltjes zich afzetten op de dakbedekking rondom het rookgasafvoerkanaal, alwaar ze zich zullen manifesteren als roodbruine vlekken. Bij de beregening ervan kunnen deze vlekken vervolgens weggespoeld worden, waardoor er bruinachtige strepen ontstaan en de partikels ook op de lagergelegen dakelementen kunnen terechtkomen.

Indien de dakbedekking of de dakonderdelen (kil, goot …) uit bepaalde metalen (bv. zink) bestaan, kan er op deze plaats een gelokaliseerde corrosie ontstaan ten gevolge van het rechtstreekse contact met de ijzer-oxides (afbeelding 2).

Verder willen we erop wijzen dat de aantasting van de metalen onderdelen van de ketel en/of het rookgasafvoerkanaal op termijn onvermijdelijk aanleiding zal geven tot het bezwijken ervan.

Hoe kan men dit fenomeen vermijden?

Om te vermijden dat er dergelijke roodbruine strepen (en alle hiermee geassocieerde problemen) zouden ontstaan, dient men de volgende stappen te ondernemen:

I. De Pot, ing., hoofdadviseur, afdeling Technisch advies, WTCB
K. De Cuyper, ir. , ingenieur-animator van het Technisch Comité Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties,WTCB

(¹) Bij condensatieketels wordt er net getracht om waterdampcondensatie te bekomen en zijn de ketelmaterialen van dien aard dat ze corrosiebestendig zijn. Dit geldt evenzeer voor de rookgasafvoerkanalen. Het gebruik van gewoon staal is in dit geval uitgesloten.

(²) Het vereiste temperatuurregime is afhankelijk van het keteltype en dient nagevraagd te worden bij de fabrikant.

 
dak, ketel, visuele taak, vlek verwering