Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 43 (3-2014)
  4. De bouwprofessionelen tegemoet

De bouwprofessionelen tegemoet

Nu het wereldkampioenschap voetbal ten einde is en iedereen volop kunnen genieten heeft van de zomervakantie om zijn batterijen weer op te laden, staan we vol enthousiasme en overtuiging klaar om de laatste rechte lijn op weg naar 2015 in te slaan.Het WTCB zet alles in het werk om de bouwprofessio-nelen met raad en daad bij te staan. Eén van onze streefdoelen bestaat er dan ook in om onze onderzoeksactiviteiten en ons informatieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de aannemers. Zo zijn al onze onderzoeksprojecten tegenwoordig verzameld in een nieuwe databank die vrij consulteerbaar is op www.wtcb.be. Dankzij hun deelname aan de belangrijkste sectoriële salons is er ook een regelmatige informatie-uitwisseling tussen onze medewerkers en de bouwwereld. Het eerste deel van het jaar stond in het teken van de salons Batibouw, Bois & Habitat en – op Europees niveau – Building Test Expo. Het laatste trimester van dit jaar zal – zo mogelijk – nog rijkelijker gevuld zijn. Onze medewerkers zullen immers aanwezig zijn op tal van grootse evenementen: de BIS-Beurs, Concrete Day, de Dag van het Dak en de Dag van de Afwerking. Naast deze evenementen, die intussen een goede gewoonte geworden zijn, is er dit jaar ook nog het salon Builty (www.builty.be), dat georganiseerd wordt voor en door de grote ondernemingen.

Dit salon, dat op 8 en 9 oktober 2014 zal doorgaan in Tour & Taxis (Brussel), is opgevat als een ontmoetingsplatform dat niet alleen tot doel heeft om de samenwerking tussen de verschillende actoren te bevorderen, maar ook om het gebruik van innovatieve producten aan te moedigen. De medewerkers van het Centrum zullen voor deze gelegenheid verschillende informatiesessies verzorgen over nieuwe betonsoorten, over bouwdetails, over luchtdichtheid evenals over de bouwproductendatabank TechCom (www.wtcb.be/go/techcom). Deze laatste bevat namelijk een schat aan informatie voor wie een leverancier van een bepaald product zoekt of een lijst wil opstellen van producten die aan eenzelfde beschrijving beantwoorden. Het gaat hier dus om een zeer handig hulpmiddel voor werfleiders en werfbeheerders, maar ook voor de offertecalculator. Voornoemde thema's werden trouwens niet per toeval gekozen. Ze worden immers als essentieel beschouwd door de firma's die deel uitmaken van de stuurgroep van het salon.

Deze evenementen zijn voor ons eveneens een ideale gelegenheid om een groot aantal aannemers en bouwprofessionelen persoonlijk te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen. Deze contacten vormen een ware inspiratiebron voor onze onderzoeks- en informatieactiviteiten en zorgen ervoor dat het WTCB zijn dienstverlening nog beter kan afstemmen op de dagelijkse behoeften van de aannemers.