Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

26/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 42 (2-2014)
  4. Samen bouwen aan de toekomst van de sector

Samen bouwen aan de toekomst van de sector 2014/02.01

De bouwsector heeft de laatste jaren een aantal belangrijke evoluties ondergaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het WTCB zichzelf tot taak gesteld heeft om de sector hierin bij te staan. Het Centrum stippelde bijgevolg een koers uit waarin de voornaamste pijlers uit de werkplannen van de Technische Comités opgenomen zijn. Deze collectieve aanpak, in samenspraak met de overheid en de beroepsorganisaties, vormt de drijfveer achter de activiteiten van het Centrum en legt de prioriteiten voor de volgende jaren vast.

Deze prioriteiten worden voortaan in vier grote thema's onderverdeeld: Deze manier van werken heeft als oogmerk om de noodzakelijke samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen te bevorderen.

Zonder onderzoek en innovatie is er uiteraard geen toekomst en zou elke sector vroeg of laat gedoemd zijn te verdwijnen. Daarom zijn de WTCB-medewerkers elk jaar opnieuw betrokken bij een zeventigtal projecten. Voor een beknopt overzicht van de activiteiten van 2013 verwijzen we naar het Jaarverslag, dat sinds kort beschikbaar is op onze website. De projectendatabank, die geraadpleegd kan worden via de link www.wtcb.be/go/projects, bevat op zijn beurt extra uitleg over de doelstellingen en de reeds behaalde resultaten. De meeste projecten omvatten verschillende thema's en dit weerspiegelt het multidisciplinaire karakter van de WTCB-activiteiten. We merken bijvoorbeeld op dat meer dan 35 % van de projecten handelen over energie en milieu. Dit is niet verwonderlijk, gelet op de talloze technologische en organisatorische uitdagingen die gepaard gaan met de doelstellingen op dit gebied. Een ander belangrijk deel van de onderzoeksactiviteiten is toegespitst op de evolutie van de materialen en bouwsystemen, wat niet alleen een noodzakelijke factor is voor de verbetering van de efficiëntie van de sector, maar ook voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers. Ook de andere twee thema's zijn belangrijke domeinen binnen de sector; dit blijkt duidelijk uit het aantal pagina's dat eraan gewijd is in het Jaarverslag.

In een maatschappij waar de technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, mogen we echter niet uit het oog verliezen dat het bouwgebeuren betaalbaar moet blijven om de groei van de sector te vrijwaren. Dit is overigens de reden waarom er in heel wat onderzoeksprojecten tegenwoordig ook rekening gehouden wordt met het economische aspect.