Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 40 (4-2013)
  4. Het WTCB kijkt resoluut naar de toekomst

Het WTCB kijkt resoluut naar de toekomst 2013/04.01

Niemand twijfelt eraan dat de bouwsector constant in beweging is en dat hij de laatste jaren belangrijke transformaties moest ondergaan. Zo maakte de sector onder meer maatschappelijke veranderingen door die de CO2-uitstoot naar de atmosfeer moeten doen dalen en onze gebouwen steeds performanter moeten maken. Het WTCB neemt zijn rol in dit alles ter harte en wil samen met alle actoren de toekomst van de sector in handen nemen. Het Centrum stippelde daarom de koers uit die het de komende jaren wil volgen. Een koers die bepaald werd door de werkplannen van zijn Technische Comités. Deze doelstellingen worden uitgebreid toegelicht in het visierapport 'Op koers voor 2015' dat u kan downloaden op onze website. Kort samengevat, zette het Centrum de volgende zes prioritaire acties uit:

  1. Aanbevelingen opstellen om gebouwen op te trekken die bijna of volledig zelfvoorzienend zijn op het vlak van energie, een lage milieu-impact hebben en economisch haalbaar zijn.
  2. Technische details beschikbaar stellen die uitgewerkt zijn aan de hand van de opgelegde eisen.
  3. Een pragmatische aanpak voor de energetische renovatie van de bestaande gebouwen voorstellen.
  4. De volledige sector informeren en opleiden door de huidige communicatiemiddelen optimaal in te zetten. Hierdoor kan men bijdragen tot de verbreding van de algemene kennis en de verhoging van de productiviteit en competitiviteit van bouwbedrijven.
  5. Medewerking verlenen aan de opstelling van een kwaliteitskader dat nauw verbonden is met de economische uitdagingen van de sector.
  6. Een katalysator zijn voor het stimuleren en opvolgen van alle innovatieprocessen in de bouwsector.
Deze doelstellingen werden tijdens een avondvoorstelling op 17 september in detail voorgesteld aan een 400-koppig publiek. Het Centrum maakte van deze gelegenheid gebruik om de aanwezigen de rijkdom van de WTCB-website te laten herontdekken. Op www.wtcb.be/go/2015 kan u enkele videofragmenten raadplegen die tijdens deze voorstelling getoond werden. Dat de avond naar wens verliep, mag blijken uit de feedback van de deelnemers: niet minder dan 86 % vond dat het evenement in de nabije toekomst opnieuw zou mogen georganiseerd worden en 98 % was na de uiteenzetting over de productendatabank TechCom overtuigd van het nut ervan (zie afbeelding).

Het WTCB dankt dit succes natuurlijk ook aan al zijn leden en aan de andere bouwprofessionelen die rechtstreeks betrokken zijn bij zijn activiteiten. Het is immers hun vertrouwen dat het Centrum keer op keer motiveert om zijn missies met de nodige professionaliteit tot een goed einde te brengen.