Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

27/05/2018

WTCB Home

Doeltreffendheid van antilegionellabehandelingen 2004/04.10

De legionellabacterie, die doorgaans zeer goed gedijt in onze sanitaire-warmwaterinstallaties, komt regelmatig in de aandacht. Zo vielen er in het begin van 2004 in Frankrijk verschillende doden tengevolge van de veteranenziekte. Om dit risico te beperken, werd op 7 september 2004 in het Belgisch Staatsblad een Besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd betreffende het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor het publiek toegankelijke plaatsen, dat in een aantal belangrijke opzichten verschilt van het vorige Besluit, gepubliceerd in januari 2003.

1. Algemene bepalingen

In het nieuwe Besluit wordt een onderscheid gemaakt tussen : Voor beide risicoklassen moet, zoals reeds vermeld werd in het vorige Besluit, een beheersplan opgesteld worden en dient men bepaalde eisen te respecteren met betrekking tot de installaties voor de verdeling van koud en warm sanitair water. Daarnaast moeten de installaties in beide risicoklassen voorzien worden van een conformiteitsattest, afgeleverd door alle bij de werken betrokken partijen, d.w.z. zowel de ontwerpers als de uitvoerders.
Elektrolysetoestel

2. Alternatieve antilegionellabehandelingen

Het nieuwe Besluit voorziet tevens de mogelijkheid om een aantal alternatieve antilegionellabehandelingen toe te passen, die echter steeds vooraf geëvalueerd moeten worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende technieken :

3. Het WTCB-onderzoek

Het WTCB voerde onlangs een legionellaonderzoek uit in opdracht van de Technische Comités 'Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties, metalen dakbedekkingen' en 'Verwarming en klimaatregeling'. Dit was toegespitst op de volgende alternatieve antilegionellabehandelingen :

4. Conclusies

Nuttige informatie
Contact
K. Dinne
(info@bbri.be)

Nuttige documenten

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor het publiek toegankelijke plaatsen. Brussel, Belgisch Staatsblad, 7 september 2004

Uit beide experimenten konden de volgende besluiten getrokken worden :K. De Cuyper, ir., afdelingshoofd, afdeling Technische Uitrustingen en Automatisatie, WTCB
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 4 (4-2004)
  4. Doeltreffendheid van antilegionellabehandelingen