Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 4 (4-2004)
  4. STS 38 en 52 : een ware verjongingskuur

STS 38 en 52 : een ware verjongingskuur

Zo'n 20 jaar na hun verschijning hebben de Technische Specificaties STS 38 'Glaswerk' en STS 52 'Buitenschrijnwerk' een aanzienlijke facelift ondergaan. Gelet op de evolutie van de fabricagetechnieken voor schrijnwerk en glaswerk en van de wettelijke en vrijwillige eisen was dit geen overbodige luxe.

Er bestond een grote kloof tussen de zogenaamde STS van de oude generatie en de huidige naslagwerken voor de bepaling van de prestaties van elementen. De nieuwe STS hebben dus niet tot doel om nieuwe eisen te formuleren. Ze zijn daarentegen opgevat als toepassingsdocumenten voor de Europese normen, die de opsteller van een bestek zouden moeten helpen bij de keuze van zijn product en de dimensionering van elementen.

Er bestaan talrijke prestaties die moeten of kunnen uitgedrukt worden, afhankelijk van de projectvoorwaarden : veiligheid van personen, brandgedrag, stabiliteit, thermisch en akoestisch comfort, inbraakwerende eigenschappen, …

De STS maken een onderscheid tussen drie verschillende prestatieniveaus :
Nuttige informatie
In de volgende uitgaven van het WTCB-Contact zal een reeks artikels voorgesteld worden over de schokbestendigheid van schrijnwerk, de keuze van veiligheidsglas, de berekening van gevels en beglazingen, …, geïllustreerd met een aantal concrete voorbeelden van prestatiekeuzen
Op aanvraag van de verschillende betrokkenen uit de glassector zullen de STS 38 binnenkort aan een normalisatieprocedure onderworpen worden.

E. Dupont, ing., hoofdadviseur