Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

25/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 4 (4-2004)
  4. Toleranties op betonconstructies : NBN ENV 13670-1

Toleranties op betonconstructies : NBN ENV 13670-1 2004/04.04

In een artikel uit de lente-editie van het WTCB-Tijdschrift van 1999 inzake de toleranties op ter plaatse gestort beton werd een aantal gegevens verstrekt uit de Europese ontwerpnorm prEN xxx over de uitvoering van betonconstructies. In april 2000 verscheen in ons land de op deze ontwerpnorm gebaseerde norm NBN ENV 13670-1. Hierna gaan we dieper in op de wijzigingen die deze nieuwe norm vertoont ten opzichte van de destijds gepubliceerde informatie.

Hoewel de ontwerpnorm prEN xxx en de norm NBN ENV 13670-1 allebei een onderscheid maken tussen toleranties van het normatieve (N) en het informatieve type (I), vertonen de twee documenten ook enkele belangrijke verschilpunten. Deze hebben voornamelijk betrekking op de hierna besproken aspecten.

1. De tolerantieklassen

In de ontwerpnorm prEN xxx onderscheidde men : Ondanks het feit dat deze klassen nog steeds aan bod komen in de norm NBN ENV 13670-1, worden hierin enkel de waarden uit tolerantieklasse 1 hernomen. De waarden uit tolerantieklasse 2 moeten nu immers op nationaal niveau bepaald worden (wat totnogtoe niet gebeurde).

2. De betondekking op de wapening

De ontwerpnorm prEN xxx gaf enkele waarden op voor de toegelaten positieve en negatieve afwijkingen op de positie van de wapening ten opzichte van de betondekking. Voor elementen uit gewapend beton met een doorsnede (in de hoogte) van 2,5 m bedroeg de positieve afwijking 3 cm. In de norm NBN ENV 13670-1 wordt deze waarde beperkt tot 2 cm.

3. De uitvoeringstoleranties op sparingen en openingen

De toegelaten afwijkingen op de plaatsing van de openingen (Δl), de grootte ervan (Δ2) en de positie ten opzichte van de wand van het onderdeel (Δ3) verschilden in de ontwerpnorm prEN xxx, afhankelijk van de beschouwde tolerantieklasse. In de huidige norm NBN ENV 13670-1 zijn deze waarden identiek geworden, met name : ± 25 mm.
V. Pollet, ir., Normen-Antenne 'Mortel-Beton'