Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 4 (4-2004)
  4. Dubbele geventileerde gevels : akoestische prestaties
Nuttige informatie
Contact
X. Loncour 

(info@bbri.be)

Nuttige links

Dubbele geventileerde gevels : akoestische prestaties 2004/04.01

Dubbele geventileerde gevels (DGG) worden steeds vaker gebruikt in de moderne architectuur. Volgens de toegepaste gevelopbouw kunnen hun constructiekosten hoger zijn dan voor traditionele gevels en het onderhoud intensiever. Hun gebruik biedt echter ook voordelen, zoals betere akoestische prestaties.

Om een beter inzicht te krijgen in de akoestische prestaties van dit geveltype heeft het WTCB een uitgebreide onderzoekscampagne opgezet. Hierbij werden geluidsmetingen uitgevoerd in gebouwen met verschillende types DGG, waarvan de resultaten vergeleken werden met deze van metingen in gebouwen met traditionele gevels. Uit de bekomen proefresultaten (zie tabel 1) kan men afleiden dat de akoestische prestaties van DGG merkelijk beter zijn dan deze van traditionele gevels.


De akoestische prestaties van gevels worden bepaald met in situ-metingen volgens de norm EN ISO 140-5. Ze kunnen echter ook berekend worden door gebruik te maken van de norm EN 12354. Om de globale akoestische prestaties van de gevel te bepalen, baseert deze norm zich op de prestaties van de verschillende gevelelementen in het laboratorium. Om deze rekenmethode te valideren voor DGG zijn nog een aantal bijkomende in situ-metingen nodig.

Blasco, ir. & arch., en X. Loncour, ir., projectleiders, afdeling Bouwfysica en Binnenklimaat, WTCB