Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

De resource-planning 2013/03.17

De correcte planning van de hulpmiddelen waarover het bouwbedrijf beschikt, draagt bij tot de financiële gezondheid ervan. Zoals we reeds gezien hebben in Infofiche nr. 36 ‘Mogelijke planninghulpmiddelen’, kan planning zowel de vorm aannemen van een projectplanning als van een resourceplanning. Dit artikel en de ermee gepaard gaande Infofiche hebben als oogmerk om een aantal verduidelijkingen aan te reiken omtrent de opstelling en het gebruik van een resourceplanning.

De resourceplanning ligt aan de basis van de dagdagelijkse activiteiten van een bouwbedrijf. Het stelt het managementteam in staat om het personeel op de bouwplaats duidelijke werkorders te geven. In elk bedrijf (van het verwarmingsbedrijf tot de algemene bouwonderneming en ongeacht de grootte ervan) is het met andere woorden noodzakelijk om een dergelijke planning op te stellen teneinde de goede dagelijkse coördinatie van de hulpmiddelen op het terrein veilig te stellen.

Om zich een idee te vormen over hoe een resourceplanning eruit ziet in de praktijk, nemen we het voorbeeld van een planbord waarop de planningverantwoordelijke voor de eerstvolgende weken de uit te voeren interventies aan de juiste personen en de juiste data toekent, rekening houdend met de eventueel voorzienbare onbeschikbaarheden (verlof ...). De aldus opgestelde planning moet vervolgens dagelijks herzien worden naargelang van het reilen en zeilen op de bouwplaats (ziekte, rendementen, leveringsproblemen, weerverlet ...) door de voorziene hulpmiddelen en/of de data te verschuiven.

Dit is mogelijk op voorwaarde dat men eerst en vooral de volgende gegevens identificeert: Het gebruik van informaticatools heeft in deze context tal van voordelen te bieden (gemakkelijke opzoeking van informatie, eenvoudige rapportering, duidelijke visualisering, snelle update van gegevens …). Zo zal de gebruiker probleemloos de volgende gegevens kunnen identificeren: Deze gegevens (of codes) worden vervolgens aan de verschillende interventies toegekend, zodanig dat het programma de interventies per project of per klant kan groeperen, of op het scherm enkel de taken van de dienst ‘Uitvoering’ kan weergeven. Dit zorgt ervoor dat het opzoeken van informatie sterk vergemakkelijkt, dat de taken van het bedrijf beter gevisualiseerd kunnen worden en dat de communicatie naar de betrokkenen veel vlotter verloopt.

Onderstaande tabel toont een voorbeeld van een digitaal opgestelde resourceplanning. Hierop ziet men een aantal interventies die toegekend werden aan specifieke hulpmiddelen en specifieke data. De kleur identificeert de bouwplaats waarmee de taken verbonden zijn. Concreet wordt er een bouwplaatscode aan de interventies toegekend en deze laatste verschijnen automatisch in een welbepaalde kleur.


We willen erop wijzen dat de resourceplanning in bepaalde gevallen opgesteld wordt aan de hand van een projectplanning. De met dit artikel gepaard gaande Infofiche moet bijgevolg beschouwd worden als aanvulling op de Infofiches nr. 36 (Mogelijke planninghulpmiddelen) en 63 (De verschillende fasen bij de opstelling van een planning), teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek van de planning in zijn geheel.

De afdeling Beheer, kwaliteit en informatie-technieken WTCB
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 39 (3-2013)
  4. De resource­planning