Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Lijmen voor textiele vloerbekledingen 2013/03.12

In afwachting van de publicatie van de toekomstige Technische Voorlichting over de plaatsing van textiele vloerbekledingen, geven we in dit artikel alvast wat meer informatie over de verschillende verlijmingstypes die hiervoor in aanmerking komen. De gebruikte lijm is steeds een emissiearme dispersielijm (bv. met het Emicode-label).


Verlijmingstype en applicatiewijze

De dispersielijm kan eenzijdig of tweezijdig aangebracht worden. Het verlijmingstype van de vloerbekleding is bepalend voor de toepassingswijze van de lijm en de na te leven wachttijd (zie tabel). We onderscheiden de volgende verlijmingstypes:
Overzicht van de verlijmingstypes voor textiele vloerbekledingen
Verlijmingstype Toepassingswijze Indicatieve wachttijd
Natte verlijming Eenzijdige verlijming met de spatel Geen wachttijd of maximum 10 min.
Halfnatte verlijming Eenzijdige verlijming met de spatel Langere wachttijd (10 tot 20 min.)
Bijna droge verlijming Eenzijdige verlijming met de spatel Wachten tot de verlijming bijna droog is (± 30 min.)
Contactverlijming Tweezijdige verlijming met de spatel, rol of borstel op de onderkant van de bekleding en met de spatel of rol op de ondergrond Wachttijd > 30 min.

Keuze van de verlijming

Men moet steeds controleren of het beoogde verlijmingstype geschikt is voor de te plaatsen vloerbekleding. Deze keuze is afhankelijk van: Bij een permanente verlijming (doorgaans van textiele vloerbekledingen in banen) plaatst men de bekleding met een natte verlijming met behulp van een dispersielijm. Deze verlijming kan zowel uitgevoerd worden op absorberende als niet-absorberende ondergronden, voor zover de verdamping van de vluchtige reststoffen van de lijm niet verhinderd wordt door de textiele vloerbekleding.

Indien men echter een vloerbekleding met een dampdichte rugzijde wil aanbrengen op een niet-absorberende ondergrond (bv. een gepolijste betonvloer of metaalvloer), dient men te opteren voor een halfnatte of bijna droge verlijming met een cementgebonden dispersielijm. Indien de rugzijde uit PVC of rubber bestaat, kan men eveneens zijn toevlucht nemen tot speciaal voor dit materiaaltype ontwikkelde dispersielijmen. De bekleding dient in dit geval met een contactverlijming aangebracht te worden.

Tapijttegels worden door middel van een bijna droge verlijming met een ‘pick-uplijm’ op de ondergrond aangebracht. Dit lijmtype bevat een bindmiddel in dispersie en wordt gekenmerkt door een gemakkelijke verwijdering waardoor men de vloerbekleding eventueel kan hergebruiken.

Wanneer een tijdelijke verlijming gewenst is (bv. bij renovaties of huurwoningen), kan men een specifieke dispersielijm hanteren (vaak ‘verhuislijm’ genoemd). Het verlijmingstype is in dit geval afhankelijk van de ondergrond. Terwijl een natte verlijming mogelijk is bij een absorberende ondergrond, vereist een niet-absorberende ondergrond (bv. betonvloer) steeds een contactverlijming. In tegenstelling tot pick-uplijmen verliezen verhuislijmen hun hechtkracht na het drogen.


Volledig artikel


E. Nguyen, ir., projectleider, laboratorium Hout en coatings, WTCB
M. Lor, dr., projectleider, laboratorium Bouwchemie, WTCB

Dit artikel werd opgesteld in het kader van de Technologische Dienstverlening Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gesubsidieerd door InnovIRIS.
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 39 (3-2013)
  4. Lijmen voor textiele vloer­bekledingen