Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/07/2018

WTCB Home

Octrooien als innovatiestimulans 2013/03.01

Octrooien als innovatiestimulans De stimulatie van innovatie en creativiteit is van cruciaal belang om te kunnen concurreren in onze kenniseconomie. Zoals Jan Venstermans, directeur-generaal van het WTCB, duidelijk heeft laten merken tijdens het laatste Bouwforum, wil het Centrum in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen op het vlak van innovatie in de bouw. Zo is het niet alleen de bedoeling om de bestaande innovatiebevorderende processen te vereenvoudigen, maar ook – en vooral – om de rol van katalysator te gaan vervullen. Het WTCB vormt immers een verzamelpunt voor de vakkennis en de hefbomen die nodig zijn voor de ontwikkeling en de praktische implementering van allerhande innovatieve procedés en materialen.

Onze doelgroep is, net zoals de bouwsector zelf, uiterst gevarieerd. Dit geldt evenzeer voor de innovatiekanalen. Het gaat hier immers niet louter om onderzoek en ontwikkeling, maar ook om de implementering van innovatieve technologieën, om nieuwe reglementeringen en normen, om de alsmaar strengere klanteneisen die de sector ertoe verplichten te evolueren en om de ervaring die opgedaan wordt op de bouwplaats.

Intellectuele-eigendomsrechten zoals octrooien spelen een belangrijke rol bij de stimulatie van innovatie, aangezien ze de waarde van uitvindingen en de daaruit voortvloeiende investeringen beschermen. Daarnaast geven uitvindingen, dankzij de publicatie van octrooi-informatie, aanleiding tot nieuw onderzoeks- en ontwikkelingswerk.

Ondernemingen hebben er bijgevolg baat bij om tijdens de ontwikkeling en lancering van hun producten, diensten en processen de mogelijkheden van intellectuele-eigendomsrechten zo optimaal mogelijk te benutten. De FOD ‘Economie’ heeft hiertoe een aantal Octrooicellen opgericht, die de bedrijven uit hun sector sensibiliseren over dit onderwerp en hun vragen beantwoorden. Voor de bouw valt deze taak te beurt aan het WTCB.

De dienstverlening van de Octrooicel, die bovendien gratis is, wordt door de bedrijven die er een beroep op doen unaniem gewaardeerd. Waarom zou u er dan geen gebruik van maken?

Heeft u vragen hieromtrent? Aarzel dan niet om ons te contacteren!


Octrooicel WTCB
Lozenberg 7
1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem)
Tel.: 02/716.42.11
Fax: 02/725.32.12
E-mail: octrooi@bbri.be
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 39 (3-2013)
  4. Octrooien als innovatiestimulans