Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 38 (2-2013)
  4. Ontdek de C-tools van het WTCB

Ontdek de C-tools van het WTCB 2013/02.13

Op de vernieuwde website www.wtcb.be vindt de aannemer verschillende rekentools terug die hem het leven makkelijker kunnen maken. Kmo's kunnen er bovendien beheertools downloaden die speciaal op hun maat afgestemd zijn.Het voortbestaan van een onderneming hangt niet enkel af van de bouwtechnische expertise en het respecteren van de regels van de kunst, maar ook van de controle over het beheer en de organisatie.

De onderstaande didactische modules geven kmo's de kans om zich beter te structureren en om de bedrijfsprocessen van hun projecten te verbeteren. Deze tools helpen onder meer om een betere prijsofferte op te maken, een bouwplaats grondiger voor te bereiden en om, met het oog op de facturatie, de vorderingsstaten en de gerealiseerde bedragen per vorderingsperiode te berekenen.

Sinds maart 2013 kunnen er vijf tools gedownload worden die allemaal werken met Microsoft Excel© (versie 2007 of 2010). Hieronder volgt een korte voorstelling van de verschillende functionaliteiten.


De tool C-PRO© laat toe om meetstaten in te lezen en na te rekenen, om de directe kosten in te voeren (manuren, materialen, onderaanneming, materieel), om een post eventueel onder te verdelen in verschillende elementen en om de algemene kosten en de winstmarges in te voeren. Vervolgens kan de offerte afgedrukt worden of bewaard worden in PDF-formaat.


Deze nieuwe tool laat toe om de bouwplaatsvoorbereiding te systematiseren en voorziet in een uitgebreide checklist van de verschillende activiteiten en hun verantwoordelijken.

Met de module C-FACT© kan de aannemer een offerte inlezen, de uitgevoerde hoeveelheden per vorderingsperiode invoeren, de gerealiseerde bedragen berekenen, de prijs herzien (indien van toepassing), de vorderingsstaat en de schuldvordering afdrukken en doorgeven en, ten slotte, de factuur opstellen en de opvolging ervan voorzien.
Met deze nieuwe tool kan de aannemer de bedrijfs- en bouwplaatsgegevens automatisch invoeren in een reeks typedocumenten en kan een vooraf opgestelde mappenstructuur gesystematiseerd worden. C-DOC© werd ontwikkeld om het gebruik van dergelijke typedocumenten te optimaliseren.
Met de vijfde tool, C-DATA©, kan de aannemer het gemiddelde uurloon en de werkuren begroten, de algemene kosten verdelen, een driemaandelijkse opvolging van de algemene kosten instellen en de kosten van het materieelgebruik inschatten.

Al deze tools kunnen aangepast worden volgens de noden van de onderneming. Deze vijf tools kunnen gedownload worden via elke bouwberoeppagina bovenaan op onze website, alsook via de pagina 'Beheer, kwaliteit en ICT' of in de nieuwe rubriek 'Rekentools' (www.wtcb.be/go/tools). Bij elke tool hoort ook een Infofiche die meer informatie geeft over de installatie.
De afdeling Beheer, kwaliteit en informatietechnieken