Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

21/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 36 (4-2012)
  4. Recht van antwoord op het artikel 'Gedaan met de twijfel'

Recht van antwoord op het artikel 'Gedaan met de twijfel' 2012/04.01

De European Multifoil Manufacturers (EMM, hierna EVF genoemd) schrijven het volgende naar aanleiding van het WTCB-artikel 'Gedaan met de twijfel':

De Europese Vereniging van Fabrikanten van dun meerlagen reflecterend isolatiemateriaal (EVF) wenst te reageren op het artikel met de naam 'Gedaan met de twijfel' dat is verschenen in nummer 2012/3 van het blad WTCB-Contact. EVF wenst bepaalde preciseringen aan te voeren met betrekking tot het thermische prestatievermogen van dun reflecterend isolatiemateriaal (of 'IMR').

In de eerste plaats, is de norm NBN EN 16012 waarnaar het artikel verwijst, een 'test norm' gebaseerd op proeven verricht in laboratoria. En anders dan voor 'product normen' kan aan een 'test norm' geen EG markering toegewezen worden. In tegenstelling tot wat men in het artikel beweert, is deze norm totaal niet verplicht en is op zich ook niet voldoende.

En in de tweede plaats, verzuimt het artikel te vermelden dat een andere norm - en deze keer niet gebaseerd op laboratorium proeven maar op in situ proeven - op het moment in aanmaak is en de norm NBN EN 16012 zal aanvullen. Deze norm maakt het mogelijk om in werkelijke gebruiksomstandigheden het warmtegedrag te evalueren van alle isolatiematerialen die op de markt beschikbaar zijn. Uiteindelijk en in overeenstemming met de beslissing van het Technische Bureau van de CEN van 5 juni 2009, zullen deze twee normen twee verschillende waarden verschaffen die elkaar aanvullen. Het zij verder nog vermeld dat deze benadering ook wordt aanbevolen door de Europese Commissie die immers meerdere malen gewezen heeft op de noodzakelijkheid om twee normen 'parallel' te ontwikkelen.

Op basis hiervan is het duidelijk dat de norm NBN EN 16012 op zich het niet mogelijk maakt om enige conclusie te trekken wat betreft het thermische prestatievermogen van IMR.

Onze commentaar:

Het WTCB-artikel had niet de intentie om de CE-markering van dunne reflecterende producten (DRP) aan te kaarten. We willen hierover wel het volgende kwijt: de Richtlijn 89/106/EEG en de Verordening 305/2011 stellen dat de CE-markering mogelijk is aan de hand van geharmoniseerde normen, Europese technische goedkeuringen of Europese technische beoordelingen.

De norm NBN EN 16012 beschrijft een aantal methoden voor de bepaling van de gedeclareerde thermische prestaties en geeft aan welke benadering voor elk producttype gehanteerd moet worden. Iedere norm geeft een beschrijving van de regels van de kunst en goed vakmanschap. De toepassing ervan is echter slechts verplicht indien ernaar verwezen wordt vanuit de regelgeving of vanuit het bestek.

Er is inderdaad een norm in voorbereiding die de uitvoering beschrijft van in-situproeven voor de beoordeling van de thermische prestaties van bouwproducten, elementen en structuren. Het WTCB-artikel had echter niet tot doel om informatie te verspreiden over een ontwerpnorm die nog niet goedgekeurd werd in zijn definitieve versie en die bijgevolg nog niet van toepassing is.

De bovenstaande reactie beïnvloedt geenszins ons technisch wetenschappelijke standpunt met betrekking de thermische prestaties van DRP. Wij raden de geïnteresseerde lezer dan ook aan om de verschillende hieromtrent verschenen publicaties te raadplegen en dan vooral deze, uitgegeven door het WTCB (WTCB-Dossiers 2005/2.9 en WTCB-Rapport nr. 9).