Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de onderkant van de pagina
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

19/08/2018

WTCB Home
Wat is een DRP?
Een dun reflecterend product (DRP), ook dun reflecterend, thermoreflecterend of multireflecterend isolatiemateriaal genoemd, bestaat uit een dunne materiaalkern (schuimstof, polyethyleenfolie met luchtbellen of een vezelmateriaal) die aan een of beide buitenzijden bekleed is met een reflecterende film (aluminiumfolie of gealuminiseerde folie). Bepaalde producten bestaan uit meerdere lagen die van elkaar gescheiden zijn door reflecterende tussenlagen. De totale dikte is doorgaans begrepen tussen 5 en 30 mm.

Gedaan met de twijfel! 2012/03.01

Ondanks de moeite die het WTCB zich reeds een aantal jaren getroost om correcte informatie over dunne reflecterende producten (DRP) te verspreiden, blijven de bouwprofessionelen zich vragen stellen omtrent de werkelijke thermische prestaties ervan. Bepaalde fabrikanten blijven immers beweren dat de thermische prestaties van hun producten vergelijkbaar zouden zijn met deze van een 20 tot 25 cm dikke laag traditioneel isolatiemateriaal. Niets is minder waar en dit wordt ook bevestigd door de recentelijk gepubliceerde norm NBN EN 16012 (maart 2012), aan de hand waarvan het mogelijk is de thermische prestaties van DRP te beoordelen volgens erkende methoden.

Deze norm werd opgesteld in de schoot van een Europese werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende onafhankelijke onderzoekscentra en fabrikanten - waaronder fabrikanten van DRP -, en werd goedgekeurd door de normalisatie-instituten van diverse Europese landen. De in dit kader behaalde prestaties bevestigen de resultaten van de talrijke experimentele studies die tot dusver uitgevoerd werden (onder meer ook door het WTCB in 2006, zie WTCB-Rapport nr. 9): zelfs bij een optimale plaatsing van het DRP, d.w.z. gecombineerd met twee niet-geventileerde luchtspouwen van 2 cm dik (over een totale dikte van zo'n 5 à 6 cm), komen de prestaties ervan hoogstens overeen met deze van een traditionele isolatie (bv. minerale wol, geëxpandeerd polystyreen …) met een equivalente dikte (4 tot 6 cm). Dit stemt dus in de verste verte niet overeen met prestaties die aangekondigd worden door bepaalde fabrikanten.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat het gebruik van een DRP als enig isolatiemateriaal niet volstaat om te beantwoorden aan de eisen uit de thermische reglementeringen die van kracht zijn in de drie Gewesten van ons land.

Bepaalde fabrikanten bevelen overigens aan om hun DRP als aanvulling op een traditioneel isolatiemateriaal te gebruiken. Voor zover ze correct geplaatst worden, kunnen ze in voorkomend geval inderdaad een bijdrage leveren tot de verbetering van de globale thermische prestaties van het bouwwerk. Desgevallend, zijn ze omwille van hun lage intrinsieke waterdampdoorlatendheid van nature beter geschikt als dampscherm dan als onderdak.


Opgelet! 2012/03.01

Dunne reflecterende producten (DRP) mogen niet verward worden met vacuümisolatiepanelen (VIP), die gekenmerkt worden door veel hogere thermische prestaties. In deze WTCB-Contact werd hier bovendien een specifiek artikel aan gewijd (zie 'Een mooie toekomst voor superisolerende materialen?' ).
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 35 (3-2012)
  4. Gedaan met de twijfel!