Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 32 (4-2011)
  4. Mobiele ICT : wat nieuws ?

Mobiele ICT : wat nieuws ? 2011/04.19

Sedert de opkomst van de GSM en de courante toepassing ervan in bouwbedrijven, hebben de mobiele technologieën een razendsnelle evolutie ondergaan. Zo zijn er de afgelopen jaren talloze nieuwe hulpmiddelen en toepassingen op de markt verschenen. Denken we hierbij maar even aan de smartphone, het mobiele Internet en sinds kort ook het touchscreen tablet.

De nieuwe mobiele technologieën hebben tal van mogelijkheden te bieden. Naast de basisfuncties - telefoon, SMS, agenda, gesynchroniseerd adressenboek, e-mail, foto's, Internettoegang, weerbericht, … - bestaan er nog diverse bijkomende toepassingen : de bepaling van GPS-coördinaten, het lezen en opstellen van documenten in verschillende formaten, het delen en synchroniseren van bestanden vanop afstand (cloud computing) of nog, het lezen van barcodes (1D- of QR-codes). In dit artikel gaat de aandacht voornamelijk uit naar de laatste twee technologieën.

Cloud computing, letterlijk wolkinformatica of gedematerialiseerde informatica, is een veelbelovende technologie voor de sector. Voor aannemers, die per definitie erg mobiel zijn, heeft het gebruik ervan als voordeel dat ze op elk uur van de dag, waar ze zich ook bevinden en vanaf om het even welke terminal (smartphone, tablet, PC, …), toegang hebben tot de gewenste informatie. Voor zover hij over een Internetverbinding (3G, Wi-Fi, …) en een specifieke toepassing of webbrowser beschikt, kan de gebruiker met andere woorden alle gewenste documenten downloaden of ter beschikking stellen op een beschermde server.

De QR-code (QR voor quick response) is een tweedimensionale barcode die bestemd is om gelezen te worden door het fototoestel van een smartphone. Deze code heeft het voordeel dat hij veel meer informatie kan bevatten dan een traditionele barcode (en ook rechtstreeks erkend wordt door de betrokken toepassingen) waardoor een aantal bewerkingen in een oogwenk uitgevoerd kunnen worden : Een QR-code kan verschillende technische gegevens bevatten, zoals plaatsings- en montagevoorschriften, gebruiksvoorbeelden, de te hanteren toleranties, … Hij zou ook als basis kunnen dienen voor sensibiliseringsacties en opleidingen of toegang kunnen geven tot de Technische Goedkeuringen en andere referentiedocumenten.

Alvorens deze technologie te gebruiken, zou de gebruiker zich echter ook een aantal fundamentele vragen moeten stellen, zoals : Deze QR-code geeft bij wijze van voorbeeld toegang tot de mobiele WTCB-website.

Naast de hierboven aangehaalde functies hebben de mobiele ICT nog talloze andere concrete gebruiksmogelijkheden te bieden voor de bouwsector, met name :


F. Suain, ing., hoofdadviseur, afdeling 'Beheer, kwaliteit en informatietechnieken', WTCB
D. Pirlot, m.c.f.w., afdelingshoofd, afdeling 'Beheer, kwaliteit en informatietechnieken', WTCB

In samenwerking met de werkgroep TIC MOBILE, het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) en het CETIC (Centre of Excellence in Information and Communication Technologies)
 
communicatie, gegevensverwerking, informatica, informatieverwerking, informatiewetenschap, optimalisering, technologie, telecommunicatie, toepassing