Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/02/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 31 (3-2011)
  4. Aanbevelingen voor de plaatsing van brandwerende deuren

Aanbevelingen voor de plaatsing van brandwerende deuren 2011/03.07

Om de brandweerstand van een deur te waarborgen, moet de plaatsing met zorg geschieden en volgens de regels van de kunst. Het bedrijf dat instaat voor de plaatsing moet de instructies van de fabrikant nauwgezet opvolgen en moet in goede omstandigheden kunnen werken. In de praktijk laat de situatie op de bouwplaats vóór de plaatsing van de deur niet altijd toe om de deur correct te plaatsen zonder voorafgaandelijke grootschalige aanpassingen.

Vlakheids- en horizontaliteitsgebrek in de vloer : oorzaken en gevolgen

Afb. 1 Horizontaliteits- en/of vlakheidsafwijking in de vloer ter hoogte van de gesloten brandwerende deur en branddoorgang
Te grote afwijkingen op de vlakheid- en horizontaliteit van de vloer binnen de draaicirkel van de deur hebben twee rechtstreekse gevolgen :

Preventieve aanbevelingen

De ontwerper of opdrachtgever moet steeds een geschikte vloerbedekking kiezen en vlakheids- en horizontaliteitstoleranties voorschrijven die aangepast zijn aan de ondergrond (bv. dekvloer) en de vloerbedekking (bv. betegeling). Het bedrijf dat instaat voor de uitvoering van de ondergrond en de vloerbedekking dient deze toleranties nauwgezet op te volgen. Men kan deze toleranties terugvinden in de desbetreffende TV’s en in § 7.3.2 van de TV nr. 234 ‘Plaatsing van brandwerende deuren’. Om te vermijden dat de deur zou gaan slepen, mag het vloerpeil slechts beperkt oplopen in de draaicirkel (speling onder de gesloten deur - 2 mm reserve).

We willen er niettemin op wijzen dat het met de algemeen gangbare toleranties voor de ondergrond en de vloerbedekking, voor de deurplaatser niet altijd mogelijk is om de maximaal toegelaten spelingen te respecteren. De ontwerper of opdrachtgever doet er dan ook goed aan om een lichte verhoging te voorzien ter hoogte van de deur (bv. deurdorpel). Als alternatief kan hij een strengere tolerantieklasse voorschrijven ter hoogte van de deur en/of de toegelaten vlakheidsafwijkingen voor de vloerbedekking aan de openingszijde van de deur meedelen aan de plaatser bij de offerteaanvraag.

Remediëringsmaatregelen

Afb. 2 Plaatsing van een stenen deurdorpel
Het bedrijf dat instaat voor de plaatsing van de deur moet de opdrachtgever op de hoogte brengen van problemen in verband met de vlakheid en/of horizontaliteit. Het bedrijf kan vervolgens voorstellen om een deurdorpel te plaatsen (uit steen, zie afbeelding 2, of uit dezelfde houtkwaliteit als de deurvleugel) en een schatting van de kosten meesturen. Deze aanpassing kan soms leiden tot de bestelling van een nieuwe deurvleugel die buiten de standaardafmetingen valt.


Volledig artikel


Y. Martin, ir., afdelingshoofd, afdeling ‘Gebouwschil en schrijnwerk’, WTCB

(*) Strikt verboden handeling voor brandwerende deuren aangezien ze de brandweerstand van de deur volledig kan tenietdoen.


 
aanbeveling, baai, brand, brandveiligheid, brandweerstand, deur, deuromlijsting, gebrek, grond, horizontaliteit, metaal, na brandpreventie, ondergrond vloerbedekking, onderhoud, onderhoud (verzorging), oorzaak, plaatsingsmethode, preventie, rechtstandigheid, smartconnect_pub_brand, tolerantie, verwerking, vlakheid, vloerbedekking