Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

26/04/2018

WTCB Home
De Onderhoudsgids in een nieuw kleedje

De Onderhoudsgids in een nieuw kleedje 2011/03.01

Als het over gezondheid gaat, hoor je vaak : voorkomen is beter dan genezen. Een wijsheid die ook geldt voor gebouwen, maar dan lichtjes anders : onderhouden is beter dan herstellen. Een regelmatig onderhoud is immers de beste manier om het risico op onomkeerbare gebouwschade te verminderen en de kosten voor de latere herstellingswerken aanzienlijk in te perken. Opdat de bouwprofessioneel aangepaste onderhoudsinformatie zou kunnen geven aan zijn klanten, publiceerde het WTCB, in samenwerking met zijn Technische Comités en een aantal belangrijke beroepsorganisaties en instellingen uit de sector, onlangs de derde uitgave van de ‘Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen’. We verklaren hieronder hoe het komt dat deze volledig herziene versie bijna niet meer te vergelijken valt met de vorige versies.

Evolutie

In de jaren ’80 ging het WTCB, in samenwerking met de beroepsorganisaties, van start met de voorbereiding van een gids die voor de eigenaars en beheerders van gebouwen een praktisch stappenplan moest vormen voor het onderhoud ervan. Om deze gids op punt te stellen, werd de deskundigheid van meerdere organisaties ingeroepen. Zo werden de Nationale Raad van de Orde van Architecten, het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België, de Koninklijke Federatie der Architectenverenigingen van België (FAB) en het Technisch Controlebureau voor het bouwwezen (SECO) bij het project betrokken.

Voor deze nieuwe versie anno 2011 werd de gids duchtig aangepast zonder hierbij af te stappen van het kolommensysteem. Zo werd de gids een pak gebruiksvriendelijker dankzij de verrijkte inhoud, de indeling van de artikels en het interactieve selectiesysteem. Hierbij kreeg elk onderdeel, elk materiaal en elk bouwsysteem een eigen nummer waardoor men snel de gewenste informatie kan terugvinden omtrent de prestaties, de periodiciteit of de referentiedocumenten.

Nieuwigheden

De kunst van het bouwen evolueert voortdurend doordat er alsmaar meer nieuwe reglementeringen verschijnen die de werkmethoden danig beïnvloeden. Deze nieuwe uitgave werd daarom aangevuld met thema’s als daktuinen, parkeerdaken, thermische en fotovoltaïsche zonnecollectoren, bepleisteringen op isolatie, houten gevelbekledingen, structureel gelijmd glaswerk, brandpreventie en ventilatie- en afkoelingssystemen.

De artikels zijn niet langer ingedeeld zoals in de vorige uitgaven. De nieuwe versie van de gids kreeg namelijk een meer overzichtelijke opbouw die onder meer rekening houdt met het bouwproces en die de bouwprofessioneel de mogelijkheid geeft om snel de boekdelen terug te vinden die hem interesseren. De kersverse gids werd onderverdeeld in negen rubrieken die telkens voorafgegaan worden door een grafische voorstelling (zie afbeelding) die duidelijk maakt over welk onderdeel van het gebouw er in het betreffende hoofdstuk sprake is.

Digitale versie

In de XXIste eeuw kan een onmisbaar hulpmiddel zoals deze gids niet langer uitsluitend op papier bestaan. Voor de WTCB-leden en abonnees is er daarom ook een digitale versie ter beschikking.

Dankzij een aantrekkelijke interface, waarbij men op de grafische voorstelling van het gebouw het gewenste gebouwonderdeel dient aan te klikken, zal de gebruiker enkel die thema’s (of delen van thema’s) die hij nodig heeft kunnen opvragen in PDF-formaat. Een enorme tijdswinst voor de bouwprofessioneel die soms door de bomen het bos niet meer ziet. Om de Onderhoudsgids meteen te bekijken, kan u de volgende link volgen : www.wtcb.be/go/onderhoud.
 
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 31 (3-2011)
  4. De Onderhoudsgids in een nieuw kleedje