Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

23/03/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 28 (4-2010)
  4. Bliksembeveiliging van fotovoltaïsche systemen

Bliksembeveiliging van fotovoltaïsche systemen 2010/04.05

TC dakbedekkingenDe installatie van zonnepanelen op het dak verhogen geenszins het risico op een blikseminslag in een gebouw. Bij alleenstaande woningen zijn het in regel de elektronische regel­apparatuur en omvormer die beschadigd raken bij een blikseminslag en niet de panelen zelf. Dit artikel geeft een overzicht van de (al dan niet verplichte) bliksembeveiliging van fotovoltaïsche systemen.

De bliksembeveiliging van een fotovoltaïsch systeem is, zoals bij elke constructie, tweeledig. Zo onderscheiden we een beveiliging tegen directe blikseminslag enerzijds (externe beveiliging) en tegen overspanning en de effecten van elektromagnetische velden anderzijds (interne beveiliging). De noodzaak en de vereiste beveiligingsgraad worden bepaald aan de hand van een risicoanalyse die omschreven wordt in de nieuwe norm NBN EN 62305-1 tot 4.

In België zal deze risicoanalyse doorgaans aangeven dat er geen beveiliging noodzakelijk is voor eenvoudige en weinig blootgestelde constructies zoals alleenstaande woningen. In bepaalde landen (bv. Duitsland) eisen de verzekeringsmaatschappijen niettemin steeds een minimale bliksembeveiliging voor fotovoltaïsche systemen met een vermogen hoger dan 10 kW (onafhankelijk van de risicoanalyse).

Voor gebouwen die volgens de risicoanalyse voorzien moeten worden van een bliksembeveiliging, gelden de volgende regels :

1. Externe beveiliging

De externe beveiliging moet de bliksem opvangen (met een opvanginrichting, ...) en de ontladingsstromen afvoeren naar de aarde. Indien een dergelijke beveiliging noodzakelijk is, is het raadzaam om een minimale afstand te voorzien tussen het (vrij opgestelde) beveiligingssysteem (opvanginrichting en bliksemstroomvoerende leidingen) en de zonnepanelen om te vermijden dat er een ontlading zou plaatsvinden tussen beide elementen.

Indien deze afstand niet gerespecteerd kan worden (bij een niet-vrij opgestelde beveiliging), dient men de zonnepanelen te verbinden met het bliksembeveiligingssysteem en een verhoogde interne beveiliging te voorzien.

2. Interne beveiliging

Overspanningen en effecten van elektromagnetische velden vormen de hoofdoorzaak van schade aan elektrische en elektronische apparatuur. Ze kunnen onder meer veroorzaakt worden door een rechtstreekse blikseminslag op een constructie, door een indirecte blikseminslag enkele kilometers verder op een naburige constructie of op bovengrondse elektriciteitsleidingen of door schakelhandelingen op het elektriciteitsnetwerk. Deze overspanningen kunnen de elektrische en fotovoltaïsche (omvormer, panelen, ...) installaties van het gebouw beschadigen.

Om dit te vermijden, kan men één of alle bliksembeveiligingen toepassen die hieronder vermeld worden (afhankelijk van de risicoanalyse). In huishoudelijke installaties (alleenstaande woningen) wordt de fotovoltaïsche installatie doorgaans gewoon aangesloten op de aarding van het gebouw.

Interne-beveiligingsmaatregelen :


Volledig artikel


C. Bouquegneau, prof., dr., ir., Université de Mons, faculté 'Polytechnique'
E. Cailleux, dr., projectleider, laboratorium 'Betontechnologie', WTCB (*)