Skip to main content
WTCB Home

Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf

24/04/2018

WTCB Home
  1. Publicaties
  2. WTCB-Contact
  3. WTCB-Contact nr. 27 (3-2010)
  4. Ook de bouwsector is innovatief

Ook de bouwsector is innovatief 2010/03.19

De bouwsector wordt nog al te vaak beschouwd als weinig innovatief. Om aan te tonen dat deze reputatie niet altijd gegrond is, halen we in dit artikel de innoverende uitvindingen aan die genomineerd werden voor de ITM Industrie Awards.

Na het succes van 2009, werd dit jaar opnieuw een wedstrijd georganiseerd voor de beste geoctrooieerde uitvinding (Best patented innovation award 2010). Aan deze wedstrijd mogen alleen uitvindingen deelnemen waarvoor een octrooi werd afgeleverd na 2002. Na een evaluatie van de ruim 30 inzendingen, werden 4 uitvindingen genomineerd. De begeerde trofee ging dit jaar uit naar een cholesterol-arme olie voor de voedingsindustrie. Een tweede uitvinding die een nominatie in de wacht sleepte, was een ecologisch verantwoord drukproces.

De twee overige nominaties werden toegekend aan uitvindingen in de bouwsector. De eerste firma werd beloond voor een systeem dat het ultravlak slijpen van vloeren toelaat. Met de aldus ontwikkelde machine slagen zij erin de vloeren in magazijnen met hoge stapelrekken zodanig te effenen dat zelfs de hoogste vorkliften, zonder gevaar voor omkantelen, tussen de rekken kunnen rijden. Het werkingsprincipe berust op een hydraulisch systeem dat niet alleen een vlakker eindresultaat waarborgt, maar er tevens voor zorgt dat dit resultaat sneller behaald wordt.

De tweede firma werd beloond voor haar systeem van lichte geprefabriceerde platen. Dit proces bestaat erin luchtdozen uit gerecycleerd polyetheen in te betonneren, waardoor niet alleen het gewicht van de te vervoeren plaat, maar ook het gewicht van de gerealiseerde plaat kleiner wordt, zonder in te boeten op sterkte.

Beide voorbeelden maken duidelijk dat ook in de bouwsector nieuwe oplossingen worden gezocht om een antwoord te bieden op de problemen die worden voorgelegd. Daarnaast worden er op de bouwplaats dagelijks bestaande werkwijzen aangepast of nieuwe uitvoeringsmethoden uitgeprobeerd. Een aantal van deze oplossingen kunnen voldoende waardevol zijn om ze met een octrooi te beschermen. Bedrijven in de bouwsector die willen weten of hun nieuwe werkwijzen in aanmerking komen voor een octrooi, kunnen met hun vragen terecht bij de Octrooicel van het WTCB (www.wtcb.be/go/patent of octrooi@bbri.be).


J. Jacobs, ing., hoofdadviseur, D. Goffinet, ing., hoofdadviseur en R. Ciuch-Pilette, ir., adviseur, departement ‘Normalisatie, specificaties en kwaliteit van producten en systemen, WTCB